^ Back to Top

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON”

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON”

นิทรรศการ Senior Project “JEN KEN PON” ผลงานโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Senior Project ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยสาขาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 1000 ที่นั่ง อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ซึ่งในปีนี้พวกเรามากันใน Concept ตู้เกมส์ญี่ปุ่นในชื่อ “JEN KEN PON” เป็นการออกเสียงก่อนจะทำการ "เป่า ยิง ฉุบ" ในภาษาญี่ปุ่น หรือ “ยัง ยิง เยา” ของบ้านเรานั้นเอง การ “เป่า ยิง ฉุบ”

หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเกมวัดดวง แต่แท้จริงแล้วมันเป็นเกมที่ใช้ไหวพริบและการคาดคะเนว่าอีกฝ่ายจะออกอะไรและควรจะตอบโต้อย่างไร จึงนำมาออกแบบเป็นธีมงาน Senior Project Exhibition ในชื่อ “JEN KEN PON” โดยตั้งใจให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นการแข่งขันของเหล่านักศึกษาที่ต่างคนต่างโชว์สิ่งที่ตัวเองถนัด แต่ก็ยังคงไว้ด้วยความสนุกสนาน ที่ไม่ว่าจะสร้างสรรค์งานออกมาแบบไหนก็ไม่มีถูกไม่มีผิด เหมือนการเล่น “เป่า ยิง ฉุบ” ที่ซึ่งแต่ละอย่างก็จะมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง โดยแบ่งหมวดหมู่ตามรูปแบบงานแต่ละประเภทออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

  1. อัตลักษณ์ เป็น ค้อน
  2. สื่อสิ่งพิมพ์ เป็น กระดาษ
  3. ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว เป็น กรรไกร

ภายใต้ความคิดที่ว่า “การต่อสู้ของนักออกแบบ ไม่ได้วัดกันที่กำลังหรือดวง แต่เป็นการวัดกันที่ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์” เพื่อให้รู้สึกถึงการแข่งขันที่สนุกสนานและเป็นที่รวมตัวของเหล่ายอดฝืมือ ก็คงนึกถึงอะไรไม่ได้นอกจากเกมเซนเตอร์ ที่เป็นศูนย์รวมของคนที่อยากจะมาวัดฝืมือ เลยได้นำรูปแบบของตู้เกมส์อาร์เคดจากร้านเกมเซนเตอร์ของญี่ปุ่นมาใช้ในการออกแบบ โดยนำรูปแบบแสงไฟนีออนจากป้ายร้านลักษณะของตู้เกม และบรรยากาศของร้านมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งภายในงาน และใช้ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสีสันที่นำมาใช้ได้อ้างอิงมาจาก สีของโปรแกรม Adobe ที่เป็นตระกูลของโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนและในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อแสดงถึงการเป็น “นักศึกษาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์” #นิเทศศิลป์ราชมงคลโคราช

แผนที่ : https://goo.gl/maps/RvxNr3WVVjs
Page Facebook สาขาวิชา : www.facebook.com/CDTrmuti
Page Facebook นิทรรศการ : www.facebook.com/cdt.seniorproject

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อาจารย์ภัทรศักดิ์ สิมโฮง

Exhibition date: 
15 Mar 2018 - 12:00 to 16 Mar 2018 - 16:00