^ Back to Top

นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia"

นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia"

นิทรรศการ "DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia" ผลงานโดยศิลปิน 19 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 1 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 มีนาคม 2651 ณเวลา 19.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม : MAIIAM Contemporary Art Museum

นิทรรศการ DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia
ภัณฑารักษ์: โลเรดานา ปัซซีนี-ปารัชชานี
ระยะเวลาจัดแสดง: วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม - วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม เชียงใหม่ ประเทศไทย
เปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐

ศิลปิน
อับดุล อับดุลลาห์, อะดิตยา โนวาลิ, อัลเฟรโดและอิซาเบล อากิลิซัน, อนิดา เยว อาลิ, โฮ ซู เนียน, จักกาย ศิริบุตร, จุน เหวียน-ฮัตสึชิบะ, นินดิตโย อะดิปูร์โนโม, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, นนทวัฒน์ นำเบญจพล, เปา ฮัว เฮอ, ปพนศักดิ์ ละออ, ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์, ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์, ไรอัน วิลลามาเอล, สว่างวงศ์ ยองห้วย, สวาย สะเรธ, เดอ โมว หนาน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการกลุ่ม DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยกระแสการเคลื่อนย้ายของผู้คน นับตั้งแต่การปะทุขึ้นของสงครามเวียดนาม รวมถึงแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่น การถูกบังคับโยกย้ายจากถิ่นที่อยู่ การกลับถิ่นฐานเดิม และภาวะผสมผสานพันทาง ภายใต้ความมุ่งหมายที่จะสร้างบทสนทนาระหว่างการพลัดถิ่นและการเคลื่อนย้ายผ่านงานศิลปะ นิทรรศการนี้จะสำรวจนิยามปรากฏการณ์การพลัดถิ่นหลักสามประการ กล่าวคือ การย้ายออก (exit) หรือการจากบ้านเกิดไปด้วยเหตุผลส่วนบุคคลหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า การถูกเนรเทศ (to be exiled) ทั้งในฐานะปัจเจกหรือกลุ่มชน การจากบ้านเกิดที่บ่อยครั้งเป็นด้วยเหตุผลทางการเมือง และการอพยพลี้ภัย (exodus) ในฐานะกลุ่มชนไร้รัฐและถูกขับไล่ ที่ต้องหลบหนีจากวิกฤตบ้านเมืองหรือสงคราม ประเด็นว่าด้วยการย้ายออก การเนรเทศ และการลี้ภัยเป็นพื้นฐานในการสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการพลัดถิ่นของศิลปินที่เป็นที่รู้จักและศิลปินหน้าใหม่ทั้ง ๑๘ คน ซึ่งทำงานโต้ตอบกับประเด็นของนิทรรศการ ผ่านผลงานศิลปะที่ทั้งกระตุ้นความสนใจและท้าทายความคิด ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีอยู่แล้วหรือผลิตขึ้นมาใหม่ให้กับนิทรรศการโดยเฉพาะ นิทรรศการจะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของการพลัดถิ่นผ่านประสบการณ์ของศิลปินว่าด้วยการโยกย้ายเปลี่ยนผ่านและตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้งยังสำรวจสภาวะการโยกย้ายถิ่นฐานและการพลัดถิ่นที่มีส่วนในการก่อรูปก่อร่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีฐานะเป็นภูมิภาคที่เปี่ยมไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษา

งานเปิดนิทรรศการ DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จะประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปรายแบบคณะระหว่างกลุ่มศิลปิน วงอภิปรายแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. โดย อะดิตยา โนวาลิ, ไรอัน วิลลามาเอล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, และ เดอ โมว หนาน วงอภิปรายที่สอง โดย สว่างวงศ์ ยองห้วย, อับดุล อับดุลลาห์, และ สวาย สะเรธ บอกเล่าเกี่ยวกับการทำงานศิลปะของพวกเขาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูก บังคับให้โยกย้ายที่อยู่และการพลัดถิ่น ก่อนพิธีเปิดนิทรรศการจะเริ่มในเวลา ๑๙.๓๐ น.

ข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: ๐๕๒๐๘๑๗๓๗
อีเมล: info@maiiam.com
เว็บไซต์: www.MAIIAM.com
FB: MAIIAM Contemporary Art Museum

เวลาทำการ
๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asiaf exhibition
Curated by Loredana Pazzini-Paracciani
Exhibition period: March 4 - October 1, 2018.
MAIIAM Contemporary Art Museum, Chiang Mai, Thailand
Opening reception: March 3, 2018 at 19.30

Artists
Abdul Abdullah, Aditya Novali, Alfredo and Isabel Aquilizan, Anida Yoeu Ali, Ho Tzu Nyen, Jakkai Siributr, Jun Nguyen-Hatsushiba, Nindityo Adipurnomo, Nipan Oranniwesna, Nontawat Numbenchapol, Pao Houa Her, Paphonsak La-or, Piyarat Piyapongwiwat, Prapat Jiwarangsan, Ryan Villamael, Sawangwongse Yawnghwe, Svay Sareth, The Maw Naing

MAIIAM Contemporary Art Museum proudly presents DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia, a group exhibition of contemporary art from Southeast Asia about the movement of people in the region since the Vietnam War, and its related aspects of migration, displacement, return, and hybridity. To initiate dialogues on diaspora through art, the exhibition explores three defining passages of dispersion: to exit, or to leave the home country; to be exiled, or refused return, oftentimes for political reasons; and to move in exodus, as a group of stateless and dispossessed people fleeing crises or war. Exit, exile, and exodus are the cornerstones of investigation for the 18 established and emerging artists from the region who respond with compelling and thought-provoking works, both existing and newly commissioned, which reflect the notion of ‘diaspora’ through the artists’ experiences of transitory life and resettlement, and explore the migratory circumstances that have shaped Southeast Asia as a region of diverse ethnicities, religions, and languages.

DIASPORA: Exit, Exile, Exodus of Southeast Asia opens on March 3, 2018, with a series of panel discussions starting at 5 pm among international artists Aditya Novali, Ryan Villamael, Nipan Oranniwesna, and The Maw Naing (Panel 1); and Sawangwongse Yawnghwe, Abdul Abdullah, and Svay Sareth (Panel 2) about their art practice in relation to issues of displacement and diaspora in Southeast Asia. The talks will be followed by the opening event at 7.30 pm.

Please see attached files for press release, artist biography, event schedule and selected image of artwork in exhibition.

For more information
T. +66 52 081 737
E. info@maiiam.com
W. www.MAIIAM.com
FB. MAIIAM Contemporary Art Museum

Opening hours
10 am - 6 pm
Everyday except Tuesdays

Exhibition date: 
4 Mar 2018 - 10:00 to 1 Oct 2018 - 18:00