^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ

นิทรรศการศิลปะ รวมผลงานศิลปิน/นักออกแบบ แขนงต่างๆ เช่น วาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และอื่นๆ รวมทั้ง งานนิทรรศการศิลปะ จากงานประกวดรายการต่างๆ

นิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

นิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection) โดยศิลปิน คมกฤษ เมฆหมอก และศุภมาส ทวีโชติภัทร์ ระยะเวลาที่จัดแสดง 1 - 17 ตุลาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00น. ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี : Chamchuri Art Gallery

แนวความคิด

Exhibition date: 
Tuesday, October 1, 2013 - 10:00 to Thursday, October 17, 2013 - 19:00

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Friday, September 6, 2013 - 09:00 to Friday, September 27, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์”

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์”

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์” ผลงานโดย โดย ฟิลลิป มาร์ค ออโดแมท  จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 11 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. “สื่อสารผ่านสีสรรค์” คือการดูดซึมวัฒนธรรมไทยกับรูปแบบของ street art ทางตะวันตกได้อย่างลงตัวซึ่งมีรากฐานเป็นนามธรรมจากศิลปิน ภาพวาดทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ชัดเจนและบริสุทธิ์มากที่สุดของการสื่อสารผ่านภาษาของศิลปิน การ

Exhibition date: 
Thursday, September 5, 2013 - 10:00 to Friday, October 11, 2013 - 21:10

นิทรรศการจิตรกรรม “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)

นิทรรศการจิตรกรรม “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting)

Chamchuri Art Gallery ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาพไม่เหมือน” (Unlikeness : portrait watercolor painting) โดยศิลปินพีระ โภคทวี (Bhira Phokthavi) เป็นงานแสดงภาพวาดบุคคล ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่อง ‘ความไม่เหมือน’ ในสองแง่มุม มุมแรกคือแนวคิดที่ว่าทุกผู้คนในโลกไม่มีใครเหมือนกัน ทั้งรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ ความคิด ความชอบความถนัด อาจจะมีความคล้ายคลึงกันในบางด้าน แต่ก็ไม่ทั้งหมด มุมที่สองคือในแง่มุมศิ

Exhibition date: 
Friday, October 4, 2013 - 10:00 to Sunday, October 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL

ROSES FALL BY PRAEPLOY

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานภาพพิมพ์ ของ แพรพลอย จินจำ ผ่านมุมมองของผู้หญิง ว่าด้วยการตีความผ่านอารมณ์และจินตนาการอย่างฟุ้งฝัน การแสดงออกถึงสภาวะการปลดปล่อยอิสรภาพในการแสดงตัวตนของผู้หญิง โดยผ่านสัญญะพลังอำนาจสตรีเพศ โดยได้แรงบัลดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้าของผลงานการเติบโตขึ้นจากครอบครัว “Single mom”  ก่อเกิดทัศนคติบางอย่างขึ้นกับบทบาทเพศ สู่ผลงานภาพพิมพ์โลหะ

Exhibition date: 
Thursday, September 5, 2013 - 15:00 to Sunday, September 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “ปฐมบท”

นิทรรศการ “ปฐมบท”

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับ บมจ ธนาคารกสิกรไทย มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ปฐมบท” ในวาระครบรอบ 70 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การแสดงศิลปกรรม ครั้งที่ 30 ของ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาล

Exhibition date: 
Sunday, September 15, 2013 - 10:00 to Tuesday, October 15, 2013 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย”

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย”

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย” เกิดจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ได้มีแนวทางในการสร้างงานที่สะท้อนออกมาถึงความเป็นวิถีชีวิตของไทย ในมุมมองของศิลปินที่ต้องการสื่อให้เห็นทั้งสภาวะปัจจุบันและอดีตนำเสนอในแง่มุมที่บางคนอาจยังไม่เคยเห็นความงามนั้นออกมาผ่านงานจิตรกรรม จะได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ วิถีชีวิต วิถี

Exhibition date: 
Friday, September 6, 2013 - 09:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 โดยผลงานจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Wednesday, September 4, 2013 - 09:00 to Sunday, October 27, 2013 - 16:00

นิทรรศการ บ้าตาม...แวนโก๊ะ

นิทรรศการ บ้าตาม...แวนโก๊ะ

นิทรรศการ บ้าตาม...แวนโก๊ะ ผลงานโดย บุญชัย บุญญานุรักษ์ ด้วยความสนใจในงานศิลปะ “บุญชัย บุญญานุรักษ์” จึงทุ่มเทเวลาศึกษาศิลปะด้วยตนเอง ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง จริงจังและปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน “อิมเพรสชันนิสม์” (impressionism) เป็นแนวทางที่บุญชัยสนใจศึกษามาตลอด และลุง “แวนโก๊ะ”(van Gogh) ก็เข้ามาอยู่ในสายเลือดโดยไม่รู้ตัว “ลุงโก๊ะ” จึงเป็นศิลปินในดวงใจคนหนึ่งในเส้นทาง “อิมเพรสชัน

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, November 10, 2013 - 20:00

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก

นิทรรศการ สายรุ้งเเต้มสี...สู่หัวใจเด็ก ผลงานโดยกลุ่มศิลปินหญิงนักธุรกิจ 6 ท่าน ในนาม The Rainbows ซึ่งสรรค์สร้างงานศิลปะในแบบเฉพาะตนจนมีผลงานรวมกว่า 70 ชิ้น รวบรวมมาจัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “สายรุ้งแต้มสี...สู่หัวใจเด็ก” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 30 กันยายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Exhibition date: 
Saturday, September 7, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - นิทรรศการศิลปะ