^ Back to Top

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "Junkceylon : เกาะภูเก็ตในบันทึกของชาวตะวันตก"

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "Junkceylon : เกาะภูเก็ตในบันทึกของชาวตะวันตก"

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "Junkceylon : เกาะภูเก็ตในบันทึกของชาวตะวันตก" จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง "Junkceylon : เกาะภูเก็ตในบันทึกของชาวตะวันตก" เปิดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

เกาะภูเก็ต เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน มีความสำคัญในฐานะแหล่งแร่ดีบุกชั้นเยี่ยมและเป็นจุดหลบลมมรสุมสำหรับพ่อค้านักเดินเรือ ทำให้มีการกล่าวถึงเกาะนี้ในบันทึกของชาวต่างชาติมากมาย ดังนั้น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จึงจัดนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภาพเกาะภูเก็ตในมิติต่าง ๆ จากบันทึกของชาวต่างชาติในอดีตเพื่อทำความเข้าใจอดีต เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของเกาะภูเก็ต โดยเนื้อหาของนิทรรศการจะเป็นสรุปความบันทึกของชาวตะวันตกที่ได้มีการจดบันทึกถึงดินแดนเกาะภูเก็ต ตั้งแต่สมัยอยุธยา ทั้งในแง่มุมภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๔ มีนาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เปิดวันพุธ - อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๗๖๓๗ ๙๘๙๕ - ๗

Exhibition date: 
14 Mar 2020 - 09:00 to 14 Jun 2020 - 16:30