^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)”
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)” เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี จะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ประธานในพิธี พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ [...
นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จัด นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp เพื่อแสดงผลงานของ ศิลปินแห่งชาติ กลุ่มคณาจารย์ ศิลปินอิสระ และผู้เคยได้รับทุน ...
นิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญชมนิทรรศการ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ (ในด้านการศึกษาไทย) โดยจัดแสดง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1...
Koi Art Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการเดี่ยว "Labyrinth of my Mind" ผลงานล่าสุดโดย กมล ตามสีวัน (Kamol Tamseewan) ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม -15 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ที่ Koi Art Gallery ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-662-3218
นิทรรศการ "ARCADIA?"
นิทรรศการ "ARCADIA?" หรือ ARCADIA? Exhibition by InYoung Ha เป็นผลงานของสาวเกาหลี อินยองฮา (InYoung Ha) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 -21.00 น. จะมีพิธีเปิดในวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 - 21.00 น....
ASC Expo 2013
งาน ACS Expo 2013 มหกรรมซอฟต์แวร์เพื่องานสถาปัตย์ และก่อสร้าง ซึ่งจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านซอฟต์แวร์ เครื่องมือสำคัญสำหรับสถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง อัพเดตความรู้ ร่วมอบรม และสัมผัสกับเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด พร้อม กับร่วมกิจกรรมในบรรยากาศชิลๆ...
นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นิทรรศการศิลปกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป ประจำปี ๒๕๕๖ จัดโดยวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แสดงผลงานศิลปกรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป ประจำปี 2556 รวม ๙ ประเภทวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ วาดเส้น...
THAILAND 2013 World Stamp
งานแสดงตราไปรษณียากรโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ หรืองาน THAILAND 2013 จัดขึ้นเพื่อเแลิมฉลองครบรอบ ๑๓๐ ปี แสตมป์ไทย และกิจการไปรษณีย์ไทย รวมทั้งเป้นการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการสะสมตราไปรษณียากรในทุกรูปแบบให้เป็นที่แพร่หลายและกว้างขวางในระดับโลก วันจัดงาน  : ๒-...
EMPORIUM MOTHER'S DAY : LOVE BLOSSOM
เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม 2556 The Emporium Shopping Complex ภูมิใจเสนอนิทรรศการ EMPORIUM MOTHER'S DAY : LOVE BLOSSOM ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 13 สิงหาคม 2556 ที่ Emporium Parc GF, Main Entrance GF, Fashion Avenue G/1F and Fashion Hall 1F...
นิทรรศการ "ส่องทัศน์ สะท้อนไทย"
กระจกหกด้าน จัดนิทรรศการ "ส่องทัศน์ สะท้อนไทย" เพื่อฉลองก้าวสู่ปีที่ 31 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2556 ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่  ในงานจะนำเสนอ เบื้องหลังการผลิตสารคดีโทรทัศน์ ให้ชมกันอย่างเจาะลึก จัดเสวนาจากคนในวงการโทรทัศน์รุ่นเก่า-...

Pages