^ Back to Top

นิทรรศการ "Hypothesis"

นิทรรศการ "Hypothesis"

นิทรรศการ "Hypothesis" ผลงานโดย อนุรักษ์ โคตรชมพู (Anurak Khotchomphu) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ "Hypothesis"
ศิลปิน อนุรักษ์ โคตรชมพู (Anurak Khotchomphu)
ลักษณะงาน จิตรกรรม สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1
ติดต่อศิลปิน 080-7713859

แนวความคิด
“การดำเนินไปของชีวิต ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยการตั้งคำตอบ ผลของการเดินตามคำตอบนั้นคุณไม่อาจจะรับรู้ได้ มีบ่อยครั้งการตั้งคำตอบนั้น เป็นคำตอบที่คนส่วนใหญ่ตั้งขึ้นมา ขาดซึ่งการตระหนักรู้และเข้าใจ ไม่แน่นอน”

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
10 Jun 2016 - 10:00 to 30 Jun 2016 - 19:00