^ Back to Top

นิทรรศการ “ห้วงแห่งความคำนึง : IN THE REGERD”

นิทรรศการ “ห้วงแห่งความคำนึง : IN THE REGERD”

นิทรรศการจิตรกรรม “ห้วงแห่งความคำนึง : IN THE REGERD” ผลงานโดย คารว์ พยุงพันธ์ (Khan Payungphan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “......ห้วงแห่งความคำนึง......” (IN THE REGERD)
ศิลปิน คารว์ พยุงพันธ์ / Khan Payungphan
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 10 - 29 มิถุนายน 2559
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 2
ติดต่อศิลปิน คารว์ 083-2759204

แนวความคิด
ภายใต้สภาวะของกาลเวลาที่เป็นสิ่งกำหนดสภาพการเดินทางของสรรพสิ่งบนโลกนี้ รวมทั้งมนุษย์ สิ่งมีชีวิตผู้สูงส่ง ที่มีรูปกายและจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ องค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนนี้ทำให้เราเป็นมนุษย์ โดยมีผลจากการกระทำเป็นตัวกำหนดชะตากรรมในการเดินทางของชีวิต ซึ่งมีความต่างแตกกันตามแต่เป้าหมาย

บางคนก็ถูกำแพงของระบบสังคมเป็นตัวควบคุมให้เป็นแนวทางในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย โดยไม่รู้ตัว ดังที่ข้าพเจ้าจะต้องเดินทางห่างออกจากสิ่งที่รักเพื่อมุ่งหวังที่จะพัฒนาตามความหวังของผู้ที่รักเรา ความรู้สึกจากการพลัดพรากครานั้นยังคอยกระทบในวิถีอยู่เป็นระยะ แต่ด้วยเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้การเดินทางยังคงต้องฝ่าความลำบาก ลอยล่องพบเจอความสุขจากการได้รับของขวัญ ความหนาวยะเยือกเย็น โดดเดี่ยวป่วยใจเจ็บกาย ถ่ายเทความรู้สึกร่วมระหว่างชีวิตและดำดิ่งสู่การแตกสลาย ปวดร้าวจากกฎแห่งสังขาร

ปรากฏการที่กระทบความรู้สึกนั้น มาจากสภาวะของการเวลาล้วนเป็นขั้นบันไดในการเดินทางของชีวิตที่ล่องลอยตามกระแสธารแห่งความคำนึงของชีวิต

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
10 Jun 2016 - 10:00 to 29 Jun 2016 - 19:00