^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”
จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล...
นิทรรศการ "จากเส้นเป็นศิลป์"
นิทรรศการ "จากเส้นเป็นศิลป์" โดยกลุ่มคนขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2556 และมีพิธีเปิดในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล จังหวัดขอนแก่น
นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา"
ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Institute of Research and Development ประเทศฝรั่งเศส จัด นิทรรศการภาพถ่าย “บนเส้นทางการพัฒนา : ภาพถ่ายกึ่งศตวรรษความเปลี่ยนแปลงของคนบนพื้นที่สูงในประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 9 - 25...
นิทรรศการ “Anonymous Friends”
นิทรรศการ “Anonymous Friends” ผลงานโดย ทศพล บริบูรณ์ (Thosapol Boriboon) นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับความแปลกแยก ความสับสน และการพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้คนในสังคม...
จากยอดดอย สู่ท้องทะเล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดกิจกรรม...
นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่" (Chai Mieng Chiang Mai) โดยกลุ่มศิลปินอิสระและนักเรียนศิลปะ ฮะนาง Art House จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center (เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่)
นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"
นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8" แสดงผลงานของศิปิน 8 ท่าน เปิดให้เข้าชม 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. โดยมี คุณศีลสยาม ป้องกันทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์...
นิทรรศการศิลปะ "Inner"
INNER Art Exhibition เป็นนิทรรศการศิลปะ ผลงานของศิลปินหญิง อินธุอร นุ่มพู่ (Inthoun Numphu) ผลงานต้องการสื่อ ในมุมมองส่วนตัว ที่ชื่นชอบ(หลงรัก) คาแรกเตอร์ของสีหน้า อารมณ์ของคน ที่ปิดกั้น เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใน จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม...
นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"
Subhashok The Arts Centre ขอเชิญคนรักงานศิลปะภาพพิมพ์ เข้าร่วมชมผลงานในนิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล" ของสาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น...
นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี เป็นนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นในงาน “The Queen of Thailand" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 จัดระหว่างวันที่ 7-12...

Pages