^ Back to Top

นิทรรศการ "จินตนาการจากอันดามัน : The imagination of Andaman"

นิทรรศการ "จินตนาการจากอันดามัน : The imagination of Andaman"

นิทรรศการจิตรกรรม "จินตนาการจากอันดามัน : The imagination of Andaman" ผลงานโดย อารีย์ คงพล (Aree kongpol) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 25 กรกฎาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ จินตนาการจากอันดามัน (The imagination of Andaman sea)
ศิลปิน อารีย์ คงพล (Aree kongpol)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 8 - 25 กรกฎาคม 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง 1
ติดต่อศิลปิน 0813262084

แนวความคิด
การได้ท่องเที่ยวทะเลอันดามันอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ได้เห็น รับรู้ สัมผัส ความงดงามของธรรมชาติ หาดทรายขาว น้ำใสเขียวสะอาด อากาศบริสุทธิ์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ภูเขาหินปูนอายุหลายพันปี รูปร่างแปลกตา น่าทึ่ง ได้รับรู้เรื่องราว ความเป็นมา และกำลังจะเป็นไปของเกาะ เขา ต่างๆ ทั้งเป็นตำนานเล่าขาน และเกิดขึ้น เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องผลประโยชน์มากมาย จากธุรกิจการท่องเที่ยว เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับนายทุน นักอนุรักษ์กับนักพัฒนา (ผู้แสวงหาผลประโยชน์) ทำให้เกิดคำถามมากมาย

ในฐานะจิตรกร ผู้มีถิ่นพำนักที่แวดล้อมไปด้วยทะเลอันดามัน รัก หลงใหล ความงามแห่งทะเล และได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เสนอเรื่องราวของทะเล มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีเรื่องราวเล่าขาน เป็นภาษาศิลป์ ออกมาอีกชุด

จินตนาการจากอันดามัน จึงเกิดขึ้น
จาก สิ่งที่เห็นจริง มาจากธรรมชาติ เกาะ ต่างๆ ภูเขา หินผา รูปร่างแปลกตา คล้ายสิ่งนั้น สิ่งนี้
จาก เรื่องราว เล่าขานเป็นตำนานของ เกาะ เขา ถ้ำ ต่างๆ เล่าต่อๆกันมา
จาก สิ่งที่เห็น และความเป็นจริงที่ไม่เห็นแต่รู้กัน (ทำเป็นไมรู้ไม่เห็น ) มาเป็นผลงาน "จินตนาการจากอ้นดามัน"

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
8 Jul 2016 - 10:00 to 25 Jul 2016 - 19:00