^ Back to Top

นิทรรศการ เล่าเรื่อง เมืองใหม่

ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด
เบื้องหลังต้นไม้ใหญ่ กำแพงอิฐอันเก่าแก่ และร้านรวงต่างๆ ยังมีชุมชนที่คึกคักและเต็มไปด้วยกิจกรรมแปลกใหม่คอยสร้างสีสันให้กับเมืองอย่างไม่หยุดนิ่ง เชียงใหม่จึงเป็นเมืองในฝันของหลายๆ คน แต่การยึดติดภาพแทนอันสวยงามโดยมองข้ามมิติอื่นๆ ของเมืองนั้นอาจนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่สอดรับกับความเป็นจริง การเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้เห็นเมืองอย่างที่เป็นอยู่จริงจึงจะนำไปสู่การเติบโตที่สร้างสรรค์
นิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” เปิดอีกหนึ่งโลกทัศน์ของเชียงใหม่ในกรอบความคิดของเมืองที่ถูกขับเคลื่อนจากพื้นที่ภายใน โดยมีงานออกแบบและการจัดวางเป็นสื่อในการถ่ายทอดเพื่อนำเสนอผลการสำรวจ การเสาะหาโอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาเมืองที่ซ่อนอยู่ในย่านสำคัญต่างๆ ทั่วเมือง
มาทำความรู้จักกับคนในพื้นที่ซึ่งมีมุมมองแปลกใหม่และเลือกที่จะประกอบกิจการหรือทำกิจกรรมที่แตกต่าง สร้างชีวิตชีวาให้กับเมือง ทัศนคติที่คนเหล่านี้มีร่วมกันคือ การมองเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ อันเป็นการช่วยยกระดับเชียงใหม่ให้เติบโตในหลากหลายมิตินอกเหนือจากภาพอันเป็นที่รู้จัก ได้แก่ สี่เหลี่ยมคูเมือง ในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรม, ถนนนิมมานเหมินท์ ในฐานะจุดนิยมนัดพบสำหรับกินดื่ม และซอยวัดอุโมงค์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นแหล่งรวมที่พักพิงของนักศึกษา แต่ย่านที่ได้ชื่อว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหล่านี้ยังมีศักยภาพใหม่ๆ ที่รอให้เราเข้าไปค้นหา
ร่วมสำรวจเมืองเชียงใหม่ในฐานะบ้านหลังที่สองของ TCDC ผ่านการศึกษาพลวัตของเมืองอันซับซ้อนและกลุ่มคนอันหลากหลาย ในขณะที่คนท้องถิ่นเองนั้นจะได้ทำความรู้จักกับเมืองของตัวเองผ่านมุมมองใหม่ๆ และได้ทบทวนความเป็นเชียงใหม่จากที่เคยชิน อันจะนำไปสู่การเปิดรับศักยภาพใหม่ของพื้นที่ในที่สุด

Exhibition date: 
2 Apr 2013 - 10:30 to 30 Jun 2013 - 18:00