^ Back to Top

เล่าเรื่อง เมืองใหม่

นิทรรศการเชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่

นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย และเรียนรู้วิถีของเมืองใหม่ไปพร้อมกัน TCDC จัดทำแผนที่เหล่านี้ระหว่างลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ในฐานะเป็นที่ตั้งของบ้านหลังที่สอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่ (Chiang Mai Revisited)” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 มิถุนาย

Exhibition date: 
Tuesday, March 26, 2013 - 10:30 to Sunday, June 9, 2013 - 21:00

นิทรรศการ เล่าเรื่อง เมืองใหม่

ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 - 10:30 to Sunday, June 30, 2013 - 18:00
Subscribe to RSS - เล่าเรื่อง เมืองใหม่