^ Back to Top

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

ที่มา : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Phone: 
662-2183645 / 02-2183634
Address: 
Chulalongkorn University Bangkok, Thailand 10330

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์" ลักษณะผลงานจะเป็นการ Drawing โดยนิสิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชัั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU.Museum) เปิดให้เข้าชม 09:00 - 18:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Exhibition date: 
Wednesday, July 24, 2013 - 09:00 to Friday, August 23, 2013 - 18:00

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET"

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET"

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET" จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
Wednesday, December 16, 2020 - 08:30 to Monday, February 22, 2021 - 16:30

นิทรรศการ "หมายเลข 60 : No. 60"

นิทรรศการ "หมายเลข 60 : No. 60"

นิทรรศการ "หมายเลข 60 : No. 60" ผลงานโดย พิเชษฐ กลั่นชื่น (Pichet Klunchun) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Friday, July 10, 2020 - 09:00 to Tuesday, August 25, 2020 - 16:30

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining”

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining”

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining” โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
Monday, March 9, 2020 - 09:00 to Friday, April 24, 2020 - 17:00

นิทรรศการ First Start

นิทรรศการ First Start

นิทรรศการงานสร้างสรรค์ 2 และ 3 มิติ "First Start" ผลงานโดย นิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 29 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Tuesday, January 7, 2020 - 09:00 to Wednesday, January 29, 2020 - 16:30

นิทรรศการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย-เม็กซิโก ประจำปี พ.ศ. 2562 : Mexico-Thailand Printmaking Exchange 2019

นิทรรศการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย-เม็กซิโก ประจำปี พ.ศ. 2562 : Mexico-Thailand Printmaking Exchange 2019

นิทรรศการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ไทย-เม็กซิโก ประจำปี พ.ศ. 2562 : Mexico-Thailand Printmaking Exchange 2019 โดย Embassy of Mexico in Thailand ร่วมกับ Office of Art and Culture, Chulalongkorn University จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Monday, November 4, 2019 - 09:00 to Friday, November 29, 2019 - 16:30

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation"

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation"

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation" ผลงาานโดยนิสิตโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Wednesday, August 7, 2019 - 09:00 to Monday, August 26, 2019 - 16:30

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

นิทรรศการ 36 ปี 36 ศิลปินคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผลงานโดย 36 ศิลปิน ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดแสดงระหว่างวันที่วันที่ 5 - 26 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Wednesday, June 5, 2019 - 09:00 to Wednesday, June 26, 2019 - 16:30

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Tuesday, May 7, 2019 - 09:00 to Friday, June 7, 2019 - 16:30

นิทรรศกาภาพถ่ายขาวดำ "Diego & Frida: A Smile in the Middle of the Way"

นิทรรศกาภาพถ่ายขาวดำ "Diego & Frida: A Smile in the Middle of the Way"

นิทรรศกาภาพถ่ายขาวดำ "Diego & Frida: A Smile in the Middle of the Way" จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 8 - 28 พฤษภาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
Wednesday, May 8, 2019 - 09:00 to Tuesday, May 28, 2019 - 16:30

Pages

Subscribe to RSS - พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum