^ Back to Top

วัฒนธรรม

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : Way of Life and Culture of Greater Mekong Subregion" โดยคณาจารย์ / นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ / นักศึกษาสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 18.0

Exhibition date: 
Thursday, February 20, 2014 - 16:30 to Friday, February 28, 2014 - 22:00

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด

นิทรรศการ แรงบันดาลใจจากถิ่นเกิด ผลงงานโดย เจด็จ ทองเฟื่อง จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 27 ธันวาคม 2556 วันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. โดย รศ.เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรือนกระจก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Exhibition date: 
Wednesday, December 4, 2013 - 09:00 to Friday, December 27, 2013 - 16:00

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย"

นิทรรศการภาพถ่าย "อารยะ วัฒนธรรมไทย" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายจำนวน ๑๐๐ ภาพที่เข้าร่วมในโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม “อารยะ...วัฒนธรรมไทย” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ ๕ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Exhibition date: 
Monday, August 5, 2013 - 08:30 to Friday, August 9, 2013 - 22:30

เทศกาลภาพยนตร์เปรู “Living Peru” @ มิวเซียมสยาม

เทศกาลภาพยนตร์เปรู “Living Peru”

ครั้งแรก โดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย สมาคมรุ่งอรุณ (Runa Run Association) และมิวเซียมสยาม ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เปรู “Living Peru” ขึ้น โดยได้รวบรวมผลงานที่ผ่านมาของวงการภาพยนตร์เปรูในรอบ 13 ปี มาให้ทุกท่านร่วมสัมผัส เรียนรู้ และใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเปรูผ่านภาพยนตร์ 3 เรื่อง 3 รส ณ มิวเซียมสยาม (อาคารนิทรรศการ ชั้น 2 ข้างห้องแผนที่ฯ) ชมฟรี!!

Exhibition date: 
Sunday, July 28, 2013 - 11:00 to Monday, August 5, 2013 - 16:00

นิทรรศการ “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด”

นิทรรศการ จัดแสดงผลงานของ ชัยรัตน์ แสงทอง ซึ่งนำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความสุขอันเรียบง่าย ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นในชนบท ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีวัฒนธรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Tuesday, May 7, 2013 (All day)

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม ‘Youดี Meสุข’

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม- 6 มิถุนายน 2556 พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต (ชั้น 2 หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์) ‘Youดี Meสุข’ เป็นนิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชม โดยคณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Exhibition date: 
Monday, May 6, 2013 (All day) to Thursday, June 6, 2013 (All day)

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตกคัมภีร์และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่องว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียต

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ เจ้า-ของ

อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสำรวจกระบวนการที่ศิลปินทัศนศิลป์ ใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิด และยืนยันสิทธิ์สำแดงอัตวิสัย, ทั้งๆที่ทุกคนล้วนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรม อินเตอร์เนต และการผลิตซ้ำแบบดิจิตัล ซึ่งชำแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหล้า ศิลปินในนิทรรศการ Possession เจ้า-ของ สะท้อนทัศนะของตน ต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย และต่อผลกระทบหลากหลายของมัน ได้แก่ ความสามารถอันไร้ขีดจ

Exhibition date: 
Thursday, March 14, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

นิทรรศการ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ"

นิทรรศการศิลปะ "การเดินทาง กับ วิถีสงบสมถะ" ศิลปิน : จักรกฤษ มูลอินต๊ะ / Jakkrit Moonin - ta "ข้าพเจ้าเติบโตมาจากวิถีชีวิตชาวชนบทที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่างพอมีพอกิน พ่อกับแม่ ทำนาและทำสวนจน ทำให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงอารมณ์ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทที่สงบร่มเย็นมีจิตใจที่ดีงามความเอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน อย่างแท้จริงแต่ในสังคมปัจจุ

Exhibition date: 
Sunday, April 7, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการ โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะ

Exhibition date: 
Thursday, February 28, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - วัฒนธรรม