^ Back to Top

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล คือ หอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆและการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์อบรมศิลปะเด็ก ปัจุบันหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดลมีพื้นที่ทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาใหญ่ที่ถนนบรมราชชนนี สาขาที่สองในชื่อ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี่ และสาขาที่สามคือ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Opening hours: 
10:30 ~19:00 hrs. (Closed on Monday)
Phone: 
0-2422-2092 , 086-890-2762
Address: 
99/45 ม. 18 หมู่บ้านเบลเลอวิวล์ ถนนบรมราชชนนี กม. 10.5 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

นิทรรศการ "Storytelling"

นิทรรศการ "Storytelling"

นิทรรศการ "Storytelling" ผลงานโดย ชญานิน กวางแก้ว (Chayanin Kwangkaew), ต่อพงศ์ เชยชม (Torpong Choeichom), ทรัพย์มณี ชัยแสนสุข (Supmanee Chaisansuk), ธนภัทร ไชยพันนา (Thanapat Chaipanna), พิเชษฐ ยังพบ (Pichate Youngpob), รัฐพล ปัญญาทา (Rattapon Panyata), ศิวกร ศรีคำภา (Siwakorn Srikampa) และสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ (Sittiphon Lochaisong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 18 สิงหาค

Exhibition date: 
Tuesday, July 9, 2024 - 10:30 to 19:00

นิทรรศการ "The Six-Pack"

นิทรรศการ "The Six-Pack"

นิทรรศการ "The Six-Pack" ผลงานโดย เวนิช สุวรรณโมลี (Venich Suwanmoli), สุขุมาล สาระเกษตริน (Sukumarl Sarakasetrin), สยุมพร กาษรสุวรรณ (Sayumporn Kasornsuwan), สราวุฒิ วงษ์เนตร (Saravut Vongnate), ศิรัมภา จุลนวล (Sirumpa Chunnuan) และ กิตติพศ ประโยชน์มี (Kittipot Prayotmee)  จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2567 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, May 9, 2024 - 10:30 to Sunday, June 9, 2024 - 19:00

นิทรรศการ "THAI:MEX:PRINTMAKING"

นิทรรศการภาพพิมพ์ "THAI:MEX:PRINTMAKING"

นิทรรศการภาพพิมพ์ "THAI:MEX:PRINTMAKING" ผลงานโดย พงศ์เดช ไชยคุตร (Pongdej Chaiyakut) และ วิคเตอร์ มานูเอล เอรนันเดซ กาสติโย่ (Victor Manuel Hernandez Castillo) จัดแสดงระหว่างันที่ 5 มีนาคม - 7 เมษายน 2567 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, March 5, 2024 - 10:30 to Sunday, April 7, 2024 - 19:00

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be"

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be"

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be" ผลงานโดย แคทลียา พันธ์โตดี (Kattliya Phantodee) หรือ น้ำโซดา (Namzoda) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ธันวามคม 2566 - 28 มกราคม 2567 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, December 14, 2023 - 10:00 to Sunday, January 28, 2024 - 19:00

นิทรรศการ "Diary III"

นิทรรศการ "Diary III"

นิทรรศการ "Diary III" ผลงานโดย เท็ตสึยะ โนดะ (Tetsuya Noda) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

"ความท้าทายสูงสุด คือจะทำอย่างไร ให้ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่คาบเกี่ยวระหว่าง "บันทึกแห่งความจริง" และ "การสร้างสรรค์ทางศิลปะ"

Exhibition date: 
Tuesday, October 10, 2023 - 10:00 to Sunday, November 19, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers"

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers"

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers" ผลงานโดย กัญญา เจริญศุภกุล(Kanya Charoensupkul) , กิ่งกาญ สุนทรชื่น (Kingkan Suntornchuen), ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ (Chutchawan Wannapo), ญาณวิทย์ กุญแจทอง (Yanawit Kunchaethong), ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit), ทินกร กาษรสุวรรณ (Tinnakorn Kasornsuwan), ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ (Thammanoon Ruengsawat), ปริญญา ตันติสุข (Parinya Ta

Exhibition date: 
Tuesday, August 8, 2023 - 10:30 to Sunday, September 17, 2023 - 19:30

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait"

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait"

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait" ผลงานโดย จักรี คงแก้ว (Jakkee Kongkaew), จีรพงศ์ ขุนแผ้ว (Jeerapong Koonpaew), ชัยรัตน์ แสงทอง (Chairat Sangthong), ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit), ถาวร โกอุดมวิทย์ (Thavorn Ko-udomvit), ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ (Thongchai Srisukprasert), นาวิน เบียดกลาง (Nawin Biadklang), นิติกร กรัยวิเชียร (Nitikorn Kraivixien), ปาริชาติ ศุภพันธ์ (Parichart

Exhibition date: 
Thursday, June 1, 2023 - 10:30 to Sunday, July 16, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT"

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT"

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT" ผลงานโดย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ (Chattakan Vongsiri), ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์ (Nathakorn Kanitvaranun) และ อุดมศักดิ์ ราชเดิม (Udomsak Rachderm) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, March 21, 2023 - 10:30 to Sunday, May 7, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)"

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)"

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)" ผลงานโดย พิษณุ ศุภนิมิตร (Pishnu Supanimit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, January 17, 2023 - 10:30 to Sunday, February 26, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form"

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form"

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form" ผลงานโดย ธีรพล สีสังข์ (Teerapon Sisung) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

รูป - ทิพย์  
โดย ธีรพล สีสังข์
29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

Exhibition date: 
Tuesday, November 29, 2022 - 10:30 to Sunday, December 25, 2022 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล