^ Back to Top

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล คือ หอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆและการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์อบรมศิลปะเด็ก ปัจุบันหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดลมีพื้นที่ทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาใหญ่ที่ถนนบรมราชชนนี สาขาที่สองในชื่อ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี่ และสาขาที่สามคือ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Opening hours: 
10:30 ~19:00 hrs. (Closed on Monday)
Phone: 
0-2422-2092 , 086-890-2762
Address: 
99/45 ม. 18 หมู่บ้านเบลเลอวิวล์ ถนนบรมราชชนนี กม. 10.5 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be"

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be"

นิทรรศการ "บางที ฉันอยากจะลองเป็น…ดูบ้าง : Sometimes I Wanna Be" ผลงานโดย แคทลียา พันธ์โตดี (Kattliya Phantodee) หรือ น้ำโซดา (Namzoda) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ธันวามคม 2566 - 28 มกราคม 2567 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, December 14, 2023 - 10:00 to Sunday, January 28, 2024 - 19:00

นิทรรศการ "Diary III"

นิทรรศการ "Diary III"

นิทรรศการ "Diary III" ผลงานโดย เท็ตสึยะ โนดะ (Tetsuya Noda) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

"ความท้าทายสูงสุด คือจะทำอย่างไร ให้ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่คาบเกี่ยวระหว่าง "บันทึกแห่งความจริง" และ "การสร้างสรรค์ทางศิลปะ"

Exhibition date: 
Tuesday, October 10, 2023 - 10:00 to Sunday, November 19, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers"

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers"

นิทรรศการ "พฤกษาสนทนา : Conversation of Flowers" ผลงานโดย กัญญา เจริญศุภกุล(Kanya Charoensupkul) , กิ่งกาญ สุนทรชื่น (Kingkan Suntornchuen), ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ (Chutchawan Wannapo), ญาณวิทย์ กุญแจทอง (Yanawit Kunchaethong), ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit), ทินกร กาษรสุวรรณ (Tinnakorn Kasornsuwan), ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ (Thammanoon Ruengsawat), ปริญญา ตันติสุข (Parinya Ta

Exhibition date: 
Tuesday, August 8, 2023 - 10:30 to Sunday, September 17, 2023 - 19:30

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait"

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait"

นิทรรศการศิลปะ "The Portrait" ผลงานโดย จักรี คงแก้ว (Jakkee Kongkaew), จีรพงศ์ ขุนแผ้ว (Jeerapong Koonpaew), ชัยรัตน์ แสงทอง (Chairat Sangthong), ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit), ถาวร โกอุดมวิทย์ (Thavorn Ko-udomvit), ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ (Thongchai Srisukprasert), นาวิน เบียดกลาง (Nawin Biadklang), นิติกร กรัยวิเชียร (Nitikorn Kraivixien), ปาริชาติ ศุภพันธ์ (Parichart

Exhibition date: 
Thursday, June 1, 2023 - 10:30 to Sunday, July 16, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT"

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT"

นิทรรศการ "ณ ช่วงขณะหนึ่ง : AT THE MOMENT" ผลงานโดย ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ (Chattakan Vongsiri), ณัฐกรณ์ คณิตวรานันท์ (Nathakorn Kanitvaranun) และ อุดมศักดิ์ ราชเดิม (Udomsak Rachderm) จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, March 21, 2023 - 10:30 to Sunday, May 7, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)"

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)"

นิทรรศการ "รอยยิ้มแห่งฤดูกาล: ดอกไม้บานสู่ใบไม้เปลี่ยนสี (Smile of Seasons: From Spring Bloom to Autumn Leaf)" ผลงานโดย พิษณุ ศุภนิมิตร (Pishnu Supanimit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, January 17, 2023 - 10:30 to Sunday, February 26, 2023 - 19:00

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form"

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form"

นิทรรศการ "รูป - ทิพย์ : Divine Form" ผลงานโดย ธีรพล สีสังข์ (Teerapon Sisung) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

รูป - ทิพย์  
โดย ธีรพล สีสังข์
29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2565
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

Exhibition date: 
Tuesday, November 29, 2022 - 10:30 to Sunday, December 25, 2022 - 19:00

นิทรรศการ "Disorder"

นิทรรศการ "Disorder"

นิทรรศการ "Disorder" ผลงานโดย อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ (Anchalee Arayapongpanit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, September 29, 2022 - 10:30 to Sunday, November 6, 2022 - 19:00

นิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ : Under the Auspices of the Chakri Dynasty"

นิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ : Under the Auspices of the Chakri Dynasty"

นิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ : Under the Auspices of the Chakri Dynasty" ผลงานโดย พินิตย์ พันธประวัติ (Pinit Phantaprawat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 11 กันยายน 2565 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, August 2, 2022 - 10:30 to Sunday, September 11, 2022 - 19:00

นิทรรศการ "The Icon: ใบหน้าแห่งจิตวิญญาณ"

นิทรรศการ "The Icon: ใบหน้าแห่งจิตวิญญาณ"

นิทรรศการ "The Icon: ใบหน้าแห่งจิตวิญญาณ" ผลงานโดย จักรี คงแก้ว (Jakkee Kongkaew) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Tuesday, June 7, 2022 - 10:30 to Sunday, July 10, 2022 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล