^ Back to Top

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล คือ หอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความคิดและนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆและการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย ทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศูนย์อบรมศิลปะเด็ก ปัจุบันหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดลมีพื้นที่ทั้งหมด 3 สาขา คือ สาขาใหญ่ที่ถนนบรมราชชนนี สาขาที่สองในชื่อ อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี่ และสาขาที่สามคือ ดีโอบีหัวลำโพงแกลเลอรี่

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Opening hours: 
10:30 ~19:00 hrs. (Closed on Monday)
Phone: 
0-2422-2092 , 086-890-2762
Address: 
99/45 ม. 18 หมู่บ้านเบลเลอวิวล์ ถนนบรมราชชนนี กม. 10.5 ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

นิทรรศการ “ใบหน้า เรือนร่าง และ โขน-ทศกัณฐ์”

นิทรรศการ “ใบหน้า เรือนร่าง และ โขน-ทศกัณฐ์”

นิทรรศการ “ใบหน้า เรือนร่าง และ โขน-ทศกัณฐ์” (Faces, Bodies, and Khon-Ravana) ผลงานโดย ศาสตราจารย์สันติ เล็กสุขุม (Santi Leksukhum) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, November 7, 2013 - 10:30 to Sunday, December 15, 2013 - 19:00

นิทรรศการ Heal

นิทรรศการ Heal - งานประติมากรรมสื่อผสม

นิทรรศการ Heal "สมานรอยร้าว" ผลงานของ ธนิษฐา นันทาพจน์ (Thanistha Nuntapoj) ผลงานประติมากรรมสื่อผสม จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2556 ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, November 7, 2013 - 10:30 to Sunday, December 15, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน”

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” (ก็คนมันแรง)

นิทรรศการ “ก็โลกมันร้อน” เป็นผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานวาดเส้น ของศิลปินหญิง ลำพู กันเสนาะ (Lampu Kansanoh) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 20 ตุลาคม 2556 ณ ARDEL Gallery of Modern Art 

Exhibition date: 
Thursday, September 12, 2013 - 10:30 to Sunday, October 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True)

นิทรรศการ “มองทะลุ: เห็นความจริง” (See Through: See True) โดย Pornsawhan Jansook นำเสนอผลงานสื่อผสม ที่หลอมรวมเทคนิคภาพพิมพ์ดิจิทัล และการถักทอเชื่อมร้อยเส้นโลหะ ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าของชีวิตและซาบซึ้งในความเปราะบางของร่างกายที่มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เรือนร่างหญิงสาวเจริญวัยเป็นสัญลักษณ์ของดวงชีพที่ยังคงตั้งอยู่ ขณะที่ร่างแหโลหะก็เป็นตัวแทนของการปกป้องห่มคลุมทั้งกายใจให้สุข

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:30 to Sunday, August 25, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ความว่างเปล่า”

นิทรรศการ “ความว่างเปล่า” (Emptiness) สร้างสรรค์โดยศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่ กมลพันธุ์ โชติวิชัย (Kamolpan Chotvichai) นำเสนอผลงานภาพพิมพ์เทคนิคผสม ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สติสำรวจตัวตนของตนเอง ตามแก่นแกนหลักคิดแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยการจดจ่อกับความเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหว และไม่จีรังของชีวิต ผ่านกระบวนการกรีดกระดาษพิมพ์ภาพเรือนร่างของศิลปินให้เป็นเส้นริ้วอันละเอียด เพื่อแทนค่าเสมือนสัญลัก

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:30 to Sunday, August 25, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "ออมศิลป์"

"ออมศิลป์" Art collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuan คือ หนังสือรวมรวมผลงานศิลปะและบทความเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งอยู่ในการสะสมของ ผ.ศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร เจ้าของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและนักสะสมงานศิลปะระดับแนวหน้าของเมืองไทย พิธีเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะในการสะสมนี้ จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีเปิด นิทรรศการ "ออมศิลป์" ซึ่งจะจัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ ศิล

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 10:30 to Friday, July 19, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 - 2009”

เป็นผลงานของ Keisei Kobayashi ศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น เคเซ โคบายาชิ ซึ่งนำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood engraving) ด้วยแรงบันดาลใจจากเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนหยิ่งผยองอยู่ในมายาคติอันมืดหม่น หลงลืมความอ่อนโยนและความรู้สึกทางผัสสะที่ดีงามต่อธรรมชาติแวดล้อม โดยใช้ภาพเมืองใหญ่และสรรพสัตว์กับพืชพรรณในธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความยิ่งใหญ่อันจ

Exhibition date: 
Monday, June 3, 2013 (All day) to Sunday, July 7, 2013 (All day)

นิทรรศการ “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด”

นิทรรศการ จัดแสดงผลงานของ ชัยรัตน์ แสงทอง ซึ่งนำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความสุขอันเรียบง่าย ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นในชนบท ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีวัฒนธรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Tuesday, May 7, 2013 (All day)

นิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556”

นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.

Exhibition date: 
Monday, March 18, 2013 - 10:00 to Sunday, April 28, 2013 - 10:00

Pages

Subscribe to RSS - ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล