^ Back to Top

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ที่มา  :  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Opening hours: 
อ. - อา. : 10:00 - 21:00
Phone: 
02 214 6630-8
Address: 
939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok, Thailand 10330

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016"

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016"

นิทรรศการการแสดงผลิตภัณฑ์ "หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : Innovative Craft Award 2016" จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 7 เมษายน 2559 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, April 5, 2016 - 10:00 to Thursday, April 7, 2016 - 18:00

นิทรรศการ "ซ้อน ซ่อน : Layer and Hide"

นิทรรศการ "ซ้อน ซ่อน : Layer and Hide"

นิทรรศการ "ซ้อน ซ่อน : Layer and Hide" ผลงานโดย วิมล เขียวมาก (Vimon Keawmark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ People's Gallery P3, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ ซ้อน ซ่อน
วันที่ : 01 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2559
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย วิมล เขียวมาก

Exhibition date: 
Friday, April 1, 2016 - 10:00 to Sunday, May 1, 2016 - 21:00

นิทรรศการจิตรกรรมรูปแบบ Comic "What’s Preecha Done"

นิทรรศการจิตรกรรมรูปแบบ Comic "What’s Preecha Done"

นิทรรศการจิตรกรรมรูปแบบ Comic "What’s Preecha Done" ผลงานโดย ปรีชา รักซ้อน (Preecha Raksorn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Friday, April 1, 2016 - 10:00 to Sunday, May 1, 2016 - 21:00

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง”

นิทรรศการ “บ้านที่พ่อสร้าง” นิทรรศการทัศนศิลป์กับบูรณาการสุขภาพประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559 ณ โถง ชั้น 1 และ โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, March 29, 2016 - 10:00 to Sunday, April 10, 2016 - 21:00

นิทรรศการ “Art Changes the World : พลังศิลป์เปลี่ยนโลก”

นิทรรศการ “Art Changes the World : พลังศิลป์เปลี่ยนโลก”

นิทรรศการ “Art Changes the World : พลังศิลป์เปลี่ยนโลก” ผลงานโดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล (Pairoj Pichetmetakul) ร่วมกับกลุ่มศิลปินไทย “Thai Artivist” จัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 11.30 - 16.00 ณ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Sunday, March 27, 2016 - 11:30 to 16:00

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 "สัมพันธภาพและความรัก"

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 "สัมพันธภาพและความรัก"

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 "สัมพันธภาพและความรัก" จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, March 24, 2016 - 10:00 to Sunday, July 10, 2016 - 21:00

นิทรรศการศิลปะ AMITY: นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ

นิทรรศการศิลปะ AMITY: นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ

นิทรรศการศิลปะ AMITY: นิทรรศกาลศิลปะและแคมป์ศิลปะ ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินบังคลาเทศ จัดโดย สถานทูตบังคลาเทศ ประจำประเทศไทย และอาร์ตออฟลีฟวิ่ง ประเทศบังคลาเทศ จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 - 30 มีนาคม 2559 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, March 22, 2016 - 10:00 to Wednesday, March 30, 2016 - 21:00

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร”

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” : Thai Contemporary Art Exhibition “Thailand Eye” จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Friday, March 18, 2016 - 10:00 to Sunday, August 7, 2016 - 21:00

นิทรรศการแสดงภาพวาด Please Touch

นิทรรศการแสดงภาพวาด Please Touch

นิทรรศการแสดงภาพวาด Please Touch จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 24 มีนาคม 2559 ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ Please Touch
วันที่ : 15 มีนาคม - 24 มีนาคม 2559
สถานที่: โถง ชั้น 1

ครั้งแรกของนิทรรศการแสดงภาพวาดโดยน้องๆ ตาบอด กับศิลปินชื่อดัง ที่จะให้คนตาบอดและคนตาดีมาสัมผัสร่วมกัน

Exhibition date: 
Tuesday, March 15, 2016 - 10:00 to Thursday, March 24, 2016 - 21:00

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos

นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส : Okeanos ผลงานโดย นัท สุมนเตมีย์ (Nat Sumanatemeya) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 27 มีนาคม 2559 ณ ผนังโค้ง ชั้น 3-4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, March 10, 2016 - 10:00 to Sunday, March 27, 2016 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc