^ Back to Top

นิทรรศการ "สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์"

นิทรรศการ "สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์"

นิทรรศการ "สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์" โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 - 1 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สนทนาสัปตสนธิ ๒: ไตร่ถาม ความหลากหลายในอุษาคเนย์

วันที่ : 23 พฤศจิกายน - 01 มีนาคม 2563
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 8

โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิซันไพรด์
พิธีเปิด ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิซันไพรด์ จัดนิทรรศการ สนทนาสัปตสนธิ ๒ (SPECTROSYNTHESIS II– Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia) ซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินทั้งหมด 59 ท่าน นิทรรศการดังกล่าวจะเป็นแหล่งรวมศิลปะร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดที่สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ - Lesbian Gay Bisexual Transsexual and Queer) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการเดินทางหมุนเวียนโดยมูลนิธิซันไพรด์ โดยจะแวะที่กรุงเทพฯ เป็นจุดที่ 2 ต่อเนื่องมาจากนิทรรศการ SPECTROSYNTHESIS – Asian LGBTQ Issues and Art Now อันโด่งดัง ซึ่งเปิดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย (Museum of Contemporary Art) กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อปี 2560

ความแตกต่างหลากหลายในรสนิยมและอัตลักษณ์ทางเพศอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม งานนี้ ทีมภัณฑารักษ์ นำโดย คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที จึงได้คัดสรรศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ผ่านศิลปะ โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าเส้นแบ่งต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไป กรอบเกณฑ์ต่าง ๆ กำลังเปิดกว้างมากขึ้น และคนก็กำลังตั้งคำถามกับค่านิยมและบรรทัดฐานต่าง ๆ ทางสังคม ในนิทรรศการ ผู้ชมจะได้พบกับผลงานของศิลปินจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงศิลปินเชื้อสายจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองวัฒนธรรมที่มีอิทธิผลอย่างยิ่งต่อภูมิภาคนี้ผ่านการอพยพย้ายถิ่นฐาน สนทนาสัปตสนธิ ๒ จึงแสดงให้เห็นบริบททางสังคมที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ และสะท้อนลักษณะพิเศษของภูมิภาคนี้ที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปินที่จะมาร่วมจัดแสดงในงานนี้ อาทิ Christopher Cheung (ฮ่องกง) Jes Fan (ฮ่องกง) Balbir Krishan (อินเดีย) Dinh Q. Lê (เวียดนาม) David Medalla (ฟิลิปปินส์) Ramesh Mario Nithiyendran (ศรีลังกา) อริญชย์ รุ่งแจ้ง (ไทย) Anne Samat (มาเลเซีย) จักกาย ศิริบุตร (ไทย) Hui-Yu Su (ไต้หวัน) Danh Vō (เวียดนาม) และ Lyno Vuth (กัมพูชา)

เกี่ยวกับมูลนิธิซันไพรด์
มูลนิธิซันไพรด์ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมีพันธกิจเพื่อโอบรับและสนับสนุนศิลปะของชุมชน LGBTQ มูลนิธิมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้น เข้มแข็งขึ้น และมีสุขภาวะที่ดีขึ้นสำหรับชาว LGBTQ และเพื่อน รวมถึงสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ที่จะลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับชาว LGBTQ โดยจัดแสดงและอนุรักษ์ผลงานที่สื่อสารไปยังสังคม

เข้าชมฟรี ยินดีรับเงินบริจาค
เจ้าหน้านำชมพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูล และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิซันไพรด์
Website: www.sunpride.hk
Facebook: Sunpride Foundation 驕陽基金會
Instagram: @SunprideFoundation
WeChat: @SunprideFoundation

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)
Facebook: Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Instagram: @baccbangkok
หรือ ติดต่อ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 – 8 ต่อ 531

Exhibition date: 
23 Nov 2019 - 10:00 to 1 Mar 2020 - 21:00