^ Back to Top

นิทรรศการ "ชราภาพ : Aged"

นิทรรศการ "ชราภาพ : Aged"

นิทรรศการ "ชราภาพ : Aged" ผลงานโดย จิรศักดิ์ อนุจร (Jirasak Anujohn) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 27 ตุลาคม 2562 ณ People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1 - 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ชราภาพ
วันที่ : 03 ตุลาคม - 27 ตุลาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P 1 - 2
โดย จิรศักดิ์ อนุจร

เมื่อชีวิตดำเนินมาถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถทำในสิ่งที่เคยทำได้ ตาไม่สามารถมองเห็นได้ดังเดิม หูไม่ได้ยินดีดังเดิม ผิวหนังเหี่ยวย่น นั่นคือผู้นั้นมาถึงวัยชรา ความเหี่ยวย่นบนใบหน้าและผิวหนังอาจเป็นภาพที่ไม่น่ารักหรือไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากจะเป็น แต่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธการมาถึงของสังขารเหล่านี้ได้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากริ้วรอยบนใบหน้าของผู้ชรา แต่ละรอยย่นบอกเล่าถึงแต่ละประสบการณ์ที่มีมายาวนาน

Exhibition date: 
3 Oct 2019 - 10:00 to 27 Oct 2019 - 21:00