^ Back to Top

นิทรรศการ "พื้นที่ ค้นหา ทบทวน : PLACE SEEK RECONSIDER"

นิทรรศการ "พื้นที่ ค้นหา ทบทวน : PLACE SEEK RECONSIDER"

นิทรรศการ "พื้นที่ ค้นหา ทบทวน : PLACE SEEK RECONSIDER" ผลงานโดย สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก (Sittisak Tongdeenok) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ People’s Gallery ชั้น 2 (ห้อง P1-2) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

พื้นที่ ค้นหา ทบทวน

วันที่ : 04 ธันวาคม - 28 ธันวาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 (ห้อง P1-2)

โดย สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ประโยคที่ว่า “ความคาดหวัง คือ แรงผลักดันไปสู่สิ่งใหม่”  คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ศิลปินค้นหา "ค่ากลาง" ของสิ่งนี้ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวโยง ขัดแย้ง และส่งผลซึ่งกันและกัน ดังเช่น ภาระอันหนักอึ้งของชีวิต เมื่อเทียบกับความสุขที่เกิดขึ้นกับบุคคลอันเป็นที่รัก

จากการค้นคว้าและทบทวนตามความเข้าใจของศิลปิน ค่ากลาง หมายถึง ความพอดีของชีวิต โดยแตกต่างกันไปตามปัจเจกบุคคล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพึงพอใจภายใต้ขอบเขตของศีลธรรมในวิถีปัจจุบัน

Exhibition date: 
4 Dec 2019 - 10:00 to 28 Jan 2020 - 21:00