^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการสิ่งบันทึกศิลปะแสดงสด ชุด วัตถุ + มงคล

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอผลงานภาพถ่ายและวัตถุจากการทำงานศิลปะแสดงสดรวมทั้งแนวคิดของศิลปิน มงคล เปลี่ยนบางช้าง ในช่วงเวลาและพื้นที่ต่างๆ วัสดุและอุปกรณ์จากการปฏิบัติการซึ่งศิลปินใช้สื่อสารเนื้อหาแนวความคิด เปลี่ยนสถานะและความหมายของวัตถุ ศิลปะแสดงสดถือเป็นการทำงานศิลปะที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้ชม การแสดงผลงานของศิลปินมงคล ครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการนำเสนอผลงานศิลปะแสดงสดในรูปแบบการสื่อสารเพื่อส

Exhibition date: 
Saturday, April 20, 2013 - 10:00 to Wednesday, May 29, 2013 - 21:00

นิทรรศการ "35 ปี รางวัลซีไรต์"

35 ปี รางวัลซีไรต์ "อาเซียน...รวมใจเป็นหนึ่ง พลังของโลกตะวันออก" เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณกรรมรางวัลซีไรต์ ซึ่งสื่อความอุดมของภูมิปัญญา ความคิดและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผลิดอกออกเป็นรวงแห่งวรรณศิลป์ เพิ่มพูนความสมบูรณ์ให้แก่โลกวรรณกรรมอันเป็นสากล นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 20.00 น.

Exhibition date: 
Sunday, April 21, 2013 - 11:00 to Sunday, May 19, 2013 - 20:00

นิทรรศการพิพิธอาเซียน A journey through ASEAN ภาค 3

นิทรรศการพิพิธอาเซียน A journey through ASEAN ภาค 3 ตอน หลากความเหมือน หลายความต่าง ASEAN…Unity in Diversity เปิดประตูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เรียนรู้ เข้าใจมุมมองความแตกต่างที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศสมาชิก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ พบการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาเซียน พร้อมหลากหลายสื่อการเรียนรู้ด้านอาเซียนจากภาคีร่วมจัดนิทรรศการ พบกิจกรรมหลากหลาย เรียนรู้ความหลากหลายของสมาชิกในกลุ่มประเทศ

Exhibition date: 
Thursday, May 16, 2013 - 11:00 to Sunday, June 9, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตกคัมภีร์และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่องว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียต

Exhibition date: 
Friday, May 3, 2013 (All day) to Wednesday, May 15, 2013 (All day)

นิทรรศการงานศิลปนิพนธ์ "ฝันกลางวัน"

งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ม.กรุงเทพภายในงานจะมีการจัด กิจกรรม สนุกๆสนานมากมาย อาทิ การสอนลงสีน้ำจากรุ่นพี่ กิจกรรมการทำโปสการ์ด ที่คั่นหนังสือ และอื่นๆ ฟรีตลอดงาน และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คุณดวงฤทธิ์ บุญนาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2556 ชั้น 6 SKY DINING SIAM DISCOVERY

Exhibition date: 
Wednesday, May 1, 2013 (All day) to Sunday, May 5, 2013 (All day)

นิทรรศการ เจ้า-ของ

อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยินดีเสนอนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งสำรวจกระบวนการที่ศิลปินทัศนศิลป์ ใช้อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของความคิด และยืนยันสิทธิ์สำแดงอัตวิสัย, ทั้งๆที่ทุกคนล้วนกลั้วเกลือกกับวัฒนธรรม อินเตอร์เนต และการผลิตซ้ำแบบดิจิตัล ซึ่งชำแรกอิทธิพลของมันไปทั่วหล้า ศิลปินในนิทรรศการ Possession เจ้า-ของ สะท้อนทัศนะของตน ต่อเทคโนโลยีร่วมสมัย และต่อผลกระทบหลากหลายของมัน ได้แก่ ความสามารถอันไร้ขีดจ

Exhibition date: 
Thursday, March 14, 2013 (All day) to Sunday, May 26, 2013 (All day)

TIMESCAPE ART EXHIBITION 2013

ART EXHIBITION "TIMESCAPE" เป็นนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะจินตทัศน์และเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดงานในวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 18.00 น. และจัดแสดงในวันที่ 23 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2556 ณ G23 Art Gallery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามเส้นทางได้ที่ 02649-5000 ต่อ 1-5306,1-5002

Exhibition date: 
Tuesday, April 23, 2013 (All day) to Saturday, May 4, 2013 (All day)

นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2013

นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2013

บริษัท นานมี จำกัด ร่วมกับ นิตยสารพีเพิ่ล ประเทศจีน, สมาคมหอการค้า ไทย-จีน, สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน จัดงาน "นิทรรศการหนังสือและวัฒนธรรมจีน 2013" โดยกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งในวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น.

Exhibition date: 
Tuesday, April 23, 2013 - 09:30 to Sunday, May 26, 2013 - 17:00

นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก”

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝาผนังล้านนา เรื่อง “พระมหาชนก” จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (The Lanna Mural Painting of Mahajanaka Story: a Writing by His Majesty King Bhumibol Adulyadej) ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยา

Exhibition date: 
Monday, April 22, 2013 (All day) to Monday, May 20, 2013 (All day)

นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 21

"เจอนี่"หรือ “JOURNEY" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ ๒๑ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จของนักศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในวิชาโครงการออกแบบนิเทศ - ศิลป์ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายสำหรับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยจัดแสดงขึ้นเป็นประจำปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงผลงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์

Exhibition date: 
Thursday, May 9, 2013 - 10:00 to Sunday, May 12, 2013 - 21:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร