^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ"

นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ"

นิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ” เป็นหนึ่งในกิจกรรม Museum Family : เล่าเรื่องเครื่องปั้นดินเผา โดย พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ มิวเซียมสยาม (อาคารนิทรรศการ ชั้น 1) ชมฟรี เรียนรู้ประวัติศาสตร์การเดินทางเข้ามาสู่สยามของชาวจีนตั้งแต่สมัย

Exhibition date: 
Tuesday, July 16, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 18:00

นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา (Passion – Lust)”

นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ และผลงานวาดเส้นบนกระดาษ โดย วัชระ กล้าค้าขาย (Watchara Klakhakhai) จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยแนวความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความปรารถนาในทางโลกียะของมนษย์ ที่เต็มไปด้วยความอยาก ความเย้ายวนทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผสมผสานกับทักษะความเชี่ยวชาญเป็นเลิศของศิลปินซึ่งสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนได้อย่างวิจิตรบรรจง ละ

Exhibition date: 
Monday, July 15, 2013 - 10:30 to Sunday, August 25, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "ออมศิลป์"

"ออมศิลป์" Art collection of Dr.Wudhipong Kittitanasuan คือ หนังสือรวมรวมผลงานศิลปะและบทความเกี่ยวกับงานศิลปะ ซึ่งอยู่ในการสะสมของ ผ.ศ.ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร เจ้าของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาและนักสะสมงานศิลปะระดับแนวหน้าของเมืองไทย พิธีเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะในการสะสมนี้ จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมพิธีเปิด นิทรรศการ "ออมศิลป์" ซึ่งจะจัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ ศิล

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 10:30 to Friday, July 19, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness)

กัญจน์คชา  คงคามี (Mr. Kankacha Kongkamee) ต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบจิตรกรรม เพื่อเตือนสติให้ผู้ชมผลงาน สามารถหยุดคิดและกลับไปใช้ชีวิตให้มีสติมากขึ้น นิทรรศการ “ทุกข์ สุข สติ” (Griefs Happiness Consciousness) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 29 กันยายน 2556 ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 Jamjuree Art Gallery และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 14 กันยายน 2556  เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, September 29, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "My Journey with Monters"

นิทรรศการ เซรามิก " My Journey with Monters " ผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของ เมย์ กมลชนก ภาณุเวศย์  (May&Clay ceramics studio) ณ Studio Miu Art ทองหล่อ 13 จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556

Exhibition date: 
Saturday, August 10, 2013 (All day) to Friday, October 11, 2013 (All day)

นิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow”

นิทรรศการ โดยศิลปินไพศาล มีสุนทร ลักษณะงานวาดเส้น ที่มีเรื่องราวของเพศหญิงผู้ให้กำเนิดมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีความลึกซึ้งหลากหลาย ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 – 22 สิงหาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow” วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ห้องนิทรรศการ ห้อง 1 – 2 ณ Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Friday, August 9, 2013 - 10:00 to Thursday, August 22, 2013 - 19:00

นิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล"

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ในนิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting) ระหว่างวันที่ ๔-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ  พิธีเปิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น.

Exhibition date: 
Sunday, August 4, 2013 - 09:00 to Friday, August 30, 2013 - 16:00

เทศกาลลานธรรม : ๑๕ ค่ำเดือน ๘

“เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง อุทยานการเรียนรู้ TK park กับ พุทธวจนสมาคม จัดในวันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และวันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
- ชมนิทรรศการพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ : หลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า

Exhibition date: 
Saturday, July 20, 2013 - 11:00 to Tuesday, July 23, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2556”

นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2556” จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงบทบาทและศักยภาพของครู อาจารย์ด้านศิลปะให้เป็นรู้จักมากขึ้นในสังคม โดยรวบรวมผลงานศิลปะจำนวนกว่า 150 ชิ้น จากฝีมือของคณาจารย์ในสถาบันฯ หลายแขนง และร่วมด้วยผลงานของศิลปินรับเชิญหลายท่าน มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 7

Exhibition date: 
Sunday, July 7, 2013 - 10:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โลกาภิวัฒน์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจิตรกรรมภาย ใต้หัวข้อ "โลกาภิวัฒน์" โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากถึง 195 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน และเข้าร่วมแสดง 50 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 55 ผลงาน ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะนำมาจัดแสดง นิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

Exhibition date: 
Thursday, July 4, 2013 - 10:00 to Tuesday, July 30, 2013 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร