^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการศิลปะ ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’

นิทรรศการศิลปะ  ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’

นิทรรศการศิลปะ  ‘ความงามสีเทา’ – ‘Grey Beauty’ ผลงานโดย ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร (Theekawut Boonvijit) ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานแนวแฟนตาซี และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดศิลปกรรมชั้นนำมากมาย จนผลงานงานเป็นที่รู้จักในวงกว้าง กับนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่2 ที่ได้แสดงจุดยืน การยืนยันตัวตนของศิลปิน“ความงามสีเทา - Grey Beauty” ผลงานจิตรกรรมพื้นที่สีเทาที่จะเป็นดั่งสะพานเชื่อมการรับรู้สะท้อนมุมมองในเพศ

Exhibition date: 
Sunday, September 1, 2013 - 10:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ

Karma Police: ดวงตาเห็นทำ

100 ต้นสน แกลเลอรี่ (100 Tonson Gallery) ภูมิใจเสนอ นิทรรศการ Karma Police: ดวงตาเห็นทำ นิทรรศการเดี่ยว ของศิลปินหญิง ยุรี เกนสาคู (Yuree Kensaku) จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 และมี พิธีเปิด นิทรรศการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ในเวลา 19.00 น.

Exhibition date: 
Thursday, August 29, 2013 - 11:00 to Sunday, November 3, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกโดยกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอ

Exhibition date: 
Tuesday, August 13, 2013 - 10:00 to Sunday, August 25, 2013 - 21:00

นิทรรศการ “Anonymous Friends”

นิทรรศการ “Anonymous Friends”

นิทรรศการ “Anonymous Friends” ผลงานโดย ทศพล บริบูรณ์ (Thosapol Boriboon) นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากแนวความคิดเกี่ยวกับความแปลกแยก ความสับสน และการพิจารณาถึงตัวตนที่แท้จริงของผู้คนในสังคม ผ่านการแสดงรูปทรงของมนุษย์ที่ถูกปิดบังใบหน้าไว้ด้วยแผ่นโลหะยับย่น ผสมผสานกับการเสียดล้อกระแสนิยมของงานศิลปะตะวันตกด้วยการยืดย่อผลงานชั้นครูในประวัติศาสตร์ศิลป์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความย้อนแย้งและลัก

Exhibition date: 
Tuesday, August 6, 2013 - 10:30 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

จากยอดดอย สู่ท้องทะเล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดกิจกรรม ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไท

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Sunday, September 8, 2013 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8"

นิทรรศการจิตรกรรม "อัตลักษณ์ 8 : Unique 8" แสดงผลงานของศิปิน 8 ท่าน เปิดให้เข้าชม 14 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. โดยมี คุณศีลสยาม ป้องกันทรัพย์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ สุวัฒน์ชัย ทับทิม

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, October 6, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ "Inner"

นิทรรศการศิลปะ "Inner"

INNER Art Exhibition เป็นนิทรรศการศิลปะ ผลงานของศิลปินหญิง อินธุอร นุ่มพู่ (Inthoun Numphu) ผลงานต้องการสื่อ ในมุมมองส่วนตัว ที่ชื่นชอบ(หลงรัก) คาแรกเตอร์ของสีหน้า อารมณ์ของคน ที่ปิดกั้น เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ภายใน จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2556 และมีพิธีเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ หลังแรก บาร์ (Hlung Raak Bar)

Exhibition date: 
Friday, August 16, 2013 - 11:00 to Thursday, September 5, 2013 - 01:00

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

นิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล"

Subhashok The Arts Centre ขอเชิญคนรักงานศิลปะภาพพิมพ์ เข้าร่วมชมผลงานในนิทรรศการ "ไม่มีเหตุ-มีผล" ของสาขาภาพพิมพ์ สาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ Subhashok The Art Center (S.A.C)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:00 to Friday, August 30, 2013 - 17:00

นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี

นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี

นิทรรศการ หัตถศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี เป็นนิทรรศการซึ่งจัดขึ้นในงาน “The Queen of Thailand" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 จัดระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2556 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 พาราไดซ์ พาร์ค

Exhibition date: 
Wednesday, August 7, 2013 - 10:00 to Monday, August 12, 2013 - 22:00

นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)”

นิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)”

ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์ (REJOICING)” เนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี จะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
Tuesday, August 6, 2013 - 10:00 to Friday, August 30, 2013 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร