^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ เซรามิก " My Journey with Monters " ผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของ เมย์ กมลชนก ภาณุเวศย์  (May&Clay ceramics studio) ณ Studio Miu Art ทองหล่อ 13 จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 2556
นิทรรศการ โดยศิลปินไพศาล มีสุนทร ลักษณะงานวาดเส้น ที่มีเรื่องราวของเพศหญิงผู้ให้กำเนิดมวลมนุษยชาติ ซึ่งมีความลึกซึ้งหลากหลาย ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 – 22 สิงหาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow” วันที่ 9...
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชม และร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ในนิทรรศการ "ซากโบราณสถาน สู่จิตรกรรมดิจิตอล" (From Ruins to Digital Painting) ระหว่างวันที่...
“เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง อุทยานการเรียนรู้ TK park กับ พุทธวจนสมาคม จัดในวันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และวันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ -...
นิทรรศการ “ศิลปกรรมคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2556” จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นสถาบันศิลปะระดับอุดมศึกษา เพื่อแสดงบทบาทและศักยภาพของครู อาจารย์ด้านศิลปะให้เป็นรู้จักมากขึ้นในสังคม โดยรวบรวมผลงานศิลปะจำนวนกว่า 150 ชิ้น...
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ Thai ink Japanese paper โดยกลุ่มศิลปินไทย จำนวน 5 คนประกอบด้วยคุณไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์, คุณเกศ ชวนะลิชิกร, คุณศรีใจ กันทะวังศ์, คุณกิติก้อง ติลกวัฒโนทัย และคุณอัมรินทร์ กันทะวงศ์ จัดแสดระหว่างวันที่ 5 -28 กรกฎาคม 2556 ณ...
หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมรำลึก 22 ปี สืบ นาคะเสถียร "ใจกลางป่า ป่ากลางใจ" โดยกลุ่มจิตรกรไทย ร่วมกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และกลุ่มศิลปินรักษ์ผืนป่าตะวันตก นำโดย สมภพ บุตราช ศิลปินมรดกอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555...
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจิตรกรรมภาย ใต้หัวข้อ "โลกาภิวัฒน์" โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากถึง 195 ผลงาน มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน...
นิทรรศการ ประติมากรรมหล่อสำริด ในโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการประติมากรรมหล่อสำริด 2556 โดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ หอศิลป์...
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สมาคมการ์ตูนไทย และ สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก นิทรรศการเปิดแสดงระหว่างวันที่ 16-31 กค.2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์...

Pages