^ Back to Top

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” จัดแสดงระหว่างวันที่ 1กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราช : Siriraj Museum

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ปิดทำการวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๔๑๙ ๒๖๑๙

Exhibition date: 
1 Sep 2017 - 10:00 to 31 Oct 2017 - 17:00