^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ เข้า ๆ ออก ๆ หรือ In and Out เป็นนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน 11 ท่านดังนี้ กุลภาค ชินธนากร, นคินทร์ พูนศรี, นิโลบล เต็มสุขสันต์, ประไพพรรณ อัศวศิริเลิศ, มาฆะ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วิชยาดา ปราบนอก, สรัช สินธุประมา, สรวงพัชร์...
นิทรรศการ “The Reality of Simple Lifestyle” มาร่วมชื่นชม ‘สัจจะในชีวิตสามัญ’ ถ่ายทอดโดยศิลปิน ชัยวุฒิ เทียมปาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์ “ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์” สุขุมวิท 31 แยก 2 กรุงเทพฯ เปิดทำการวันอังคาร -...
นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 8 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณพสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ ๑๔...
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing...
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น 33 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2556 และมีพิธีเปิดงานในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
คุณเคยชื่นชอบผลงานของ อเล็กซ์ เฟซ ศิลปินกราฟฟิตี้ชาวไทยและฌ้าซ ศิลปินกราฟฟิตี้ชาวฝรั่งเศสใช่ไหม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนเป็นต้นไป สมาคมฝรั่งเศสภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการภาพถ่าย ของวิลฟรีด โอแมทร์...
“In Her Space” เป็นนิทรรศการเดี่ยวของศิลปินไทย สุทธิรักษ์ ประสิทธิ์ศาสตร์ (Sutthirak Prasitsart) ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2556 ที่ Koi Art Gallery ซอยสุขุมวิท 31 ติดต่อสอบถาม • P +66 (0) 2662.3218 F +66 (0) 2662.3219 • info@...
นิทรรศการภาพถ่ายประยุกต์ "aposthophe : 'S เจ้าข้าว–เจ้าของ" ของเหล่าคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาสายวิชาออกแบบนิเทศศิล­­ป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลป์ ตลาดต้นตาล ขอนแก่น...
ขอเชิญร่วมพินิจโลกผ่านสายพระเนตรของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จเจ้าฟ้านักอ่าน” จากความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการต่างๆ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับจากพระบรมราชชนกและสมเด็จพระราชชนนี...
ด้วยความร่วมมือจาก ฮานส์ อุลริช โอบริส ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนานาชาติและผู้อำนวยการร่วมด้านนิทรรศการและกิจกรรมจาก เซอร์เพนไทน์ แกลเลอรี่ กรุงลอนดอน หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับ Thai Art Archives และคณะผู้จัดการทรัพย์สินของคุณมณเฑียร บุญมา...

Pages