^ Back to Top

ความทรงจำ

นิทรรศการจิตรกรรม “ความทรงจำ”

นิทรรศการ “ความทรงจำ” เป็นผลงานที่ถ่ายทอดโดย อังกฤษ อัจฉริยโสภณ ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลา ความทรงจำ และความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 19.00 น. (เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์) ณ อา-ม่า หรือ อาร์ เอม เอ อินสติทูท (RMA institute) ตั้งอยู่ที่ 238 ซอยสายน้ำทิพย์ 2 ถนนสุขุมวิท 22
ติดต่อโทร : 02-663-0809

Exhibition date: 
Friday, June 7, 2013 - 09:30 to Sunday, July 7, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “คราบ” (blemish)

ขอเชิญชมนิทรรศการ “คราบ” (blemish) โดยศิลปิน ดิฐพงษ์ บุญสนอง (Ditapong Boonsanong) และสมรักษ์ มณีมัย (Somrak Maneemai) เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งได้รวมประสานระหว่างคราบของความทรงจำ จินตนาการ กับคราบและร่องรอยในเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ผลงาน จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2 Jamjuree Art Gallery

Exhibition date: 
Friday, August 30, 2013 (All day) to Tuesday, September 10, 2013 (All day)

นิทรรศการภาพถ่าย "Always"

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย "Always" โดย นายนรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ดอกไม้นั้นก็เหมือนความทรงจำ สวยงามสดใสได้ไม่นานก็โรยราเหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลา ความทรงจำก็เช่นกัน แรกที่ได้รับนั้นมีความชัดเจนพอเวลาผ่านไปความทรงจำที่เคยชัดเจนก็ค่อยๆจางหายไป แต่สุดท้ายแล้วทั้งดอกไม้ก็ยังคงมีอยู่ในรูปแบบของความเหี่ยวเฉา เช่นเดียวกับความทรงจำที่ยังคงถูกเก็บเอาไว้ในใจรอวันที่จะรื้อฟื้นขึ้นมา สิ่งทั้งสองสิ่งนี้ยังคงมีอยู่

Exhibition date: 
Saturday, June 1, 2013 (All day) to Wednesday, July 31, 2013 (All day)
Subscribe to RSS - ความทรงจำ