^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "ไหร คัก คัก : Lai Khak Khak"

นิทรรศการศิลปะ "ไหร คัก คัก : Lai Khak Khak"

นิทรรศการศิลปะ "ไหร คัก คัก : Lai Khak Khak" จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤษภาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ โช วาย แกลเลอรี่ : Cho Why Gallery

ไหร คัก คัก - นิทรรศการศิลปะ 11คน

ในโลกที่ยุคสมัยเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วและความรุนแรงจนหลายสิ่งบนโลกกลายเป็นสิ่งฉาบฉวยแม้แต่ความคิดชั่ววูบก็อาจกลายเป็นปรัชญาของใครหลายๆคนได้ ในโลกศิลปะก็หนีไม่พ้นความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังพอเหนี่ยวรั้งให้ผู้สร้างสรรค์ศิลปะไม่ถูกกระแสความเปลี่ยนแปลงพัดไปเร็วเกินกว่าจะได้คิด ก็อาจจะเป็นวิธีการของการผลิตผลงานศิลปะต่างๆที่ต้องกระทำไปพร้อมๆกับความคิดอย่างละเมียดและคอยกลับมาทบทวนถึงสิ่งที่ยังคงกระทำอยู่

นิทรรศการ ไหร คักคัก อาจสะท้อนให้เห็นการตั้งคำถามที่แตกต่างกันในฐานะปักเจกของนักศึกษาแต่ละคนที่มีประสบการณ์ กระบวนการคิด และการรับรู้ที่ต่างกัน ภายใต้กระบวนการฝึกฝนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ต่างกันแต่อยู่บนฐานรากเดียวกันการตอบคำถามผ่านกระบวนการที่เรียกว่าวิธีวิทยา (Methodology) อาจไม่ได้ทำให้คำตอบนั้นถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามของแต่ละบุคคลที่สะท้อนผ่านออกมาในรูปของผลงานศิลปะ แต่การตอบคำถามโดยการสืบค้นข้อมูล ไตร่ตรอง และสรุปออกมาให้กลายเป็นผลงานศิลปะจะเป็นตัวยืนยันถึงความรอบคอบในกระบวนการคิดและตอบคำถามในลักษณะเฉพาะของตัวนักศึกษาแต่ละคน

ไหร คักคัก เป็นการนำคำของสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาไว้ด้วยกันเพื่อเกิดเป็นความหมายใหม่ฟังดูแปลกหูและอาจสร้างความไม่ชัดเจนในความหมายซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ในการตีความหรือนำคำนี้ไปใช้ในรูปแบบใดก็ได้ เช่นเดียวกับผลงานศิลปะต่างๆที่ทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและเจตนาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แตกต่างกันของแต่ละคน ซึ่งความแตกต่างที่ถูกนำมาใช้ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์อย่างรอบคอบจึงทำให้นิทรรศการศิลปะที่ถูกสรรสร้างภายใต้กรอบคิดแบบร่วมสมัยมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและความแตกต่างนี้เองที่ทำให้ทั้งต้วผู้สร้างสรรค์และผู้ชมงานศิลปะสามารถตั้งคำถามต่อจากคำตอบที่อยู่ตรงหน้าในรูปแบบของผลงานศิลปะที่อยู่ภายในนิทรรศการนี้

เปิดนิทรรศวันแรกที่ : Cho Why วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. - 19.00 น.
จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง : วันที่ 18 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 13.00 - 21.00 น.
สถานที่ Cho Why
ซอย นานา 17, ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่คุณโมจิ : 099-5893994
อีเมลล์: Kannikan.siri@Bumail.net

______________________

Lai Khak Khak - Exhibition by 11 people

We live in a world where change is faster and ever more violent, and although some people try to keep a slower and unhurried lifestyle, this fast-paced way of thinking is unlikely to stop anytime soon. In the art industry, it is pointless to flee from a change such as this, but one can curb the effects for imaginative and creative people to be as unaffected as possible by this torrential change which often makes it hard to think for oneself; it could be creating various art forms as a way of taking action, all the while being thoughtful and taking a step back to reflect on things that are still happening.

Lai Khak Khak Exhibition could reflect and allow us to see the questioning that takes place in the mind of each student, where each has experiences and a way of thinking and understanding of their own. The means to do this is the creative artwork that is different from one another, but originate from the same foundation. Answering the question goes through the process that is called methodology; it may not give the most correct or definite answer to the question of the individual that is reflected by their art, but by answering the question through research, contemplation, and concluding the information researched into a work of art is the guarantee to cautiousness in the process of thinking and answering in the student’s individual way.

“Lai Khak Khak” is taking words from two different cultures and creating a new meaning that sounds strange to the ears and produces uncertainty regarding its meaning. Every person has the right to interpret or shape its meaning in any way they want, the same way that they would do with the different artwork which brings us to reflect and helps us to see the potential and intentions behind the artist’s work. The variety is brought in to be involved in the thought process and creation, which makes an art exhibition that is framed under a contemporary way of thought that is completely different. This difference is what makes the creators and the viewer question the answer that is in the artwork in front of them.

The opening reception, May 18 from 6:00 – 11 pm at Cho Why, is free of charge and open to the public.
The exhibition takes place at Cho Why from May 19-30, 2018 ,1.00 pm - 9.00 pm.
Soi Nana 17, Pom Prap Sattru Phai, Chinatown, Bangkok
Contact Miss.Moji for more information : +66995893994
E-mail : kannikan.siri@Bumail.net

______________________

Cho Why is a collaborative, cross-disciplinary project space in Chinatown.

Address: Soi Nana 17, Pom Prap Sattru Phai,
Bangkok, Thailand 10100. (MRT Hua Lamphong)

For further details about this space, please contact:
chowhybkk@gmail.com

Exhibition date: 
18 May 2018 - 13:00 to 30 May 2018 - 21:00