^ Back to Top

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ที่มา  :  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Opening hours: 
อ. - อา. : 10:00 - 21:00
Phone: 
02 214 6630-8
Address: 
939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok, Thailand 10330

นิทรรรศ STICK IT UP

นิทรรรศ STICK IT UP

นิทรรศการ “STICK IT UP”จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 28 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 17.30 น.
ณ ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

...............................................................................

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Saturday, September 28, 2013 - 21:00

นิทรรศการ “Resort : สถานพักตากอากาศ” : นิทรรศการศิลปะภูมิทัศน์ร่วมสมัย

นิทรรศการ “Resort : สถานพักตากอากาศ”

นิทรรศการ “Resort : สถานพักตากอากาศ” : นิทรรศการศิลปะภูมิทัศน์ร่วมสมัย จัดโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Thursday, October 3, 2013 - 10:00 to Sunday, November 24, 2013 - 21:00

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think"

นิทรรศการ Re-ทิ้ง (Re-Think): นิทรรศการศิลปะเพื่อลดการ"ทิ้ง"เพิ่มการ"Think" ผลงานโดยศิลปินถึง 6 ท่าน จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 18:30 น.

Exhibition date: 
Saturday, September 14, 2013 - 10:00 to Sunday, November 17, 2013 - 21:00

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์”

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์”

นิทรรศการ “สื่อสารผ่านสีสรรค์” ผลงานโดย โดย ฟิลลิป มาร์ค ออโดแมท  จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 11 ตุลาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 17.00 น. “สื่อสารผ่านสีสรรค์” คือการดูดซึมวัฒนธรรมไทยกับรูปแบบของ street art ทางตะวันตกได้อย่างลงตัวซึ่งมีรากฐานเป็นนามธรรมจากศิลปิน ภาพวาดทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ชัดเจนและบริสุทธิ์มากที่สุดของการสื่อสารผ่านภาษาของศิลปิน การ

Exhibition date: 
Thursday, September 5, 2013 - 10:00 to Friday, October 11, 2013 - 21:10

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 โดยผลงานจะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Wednesday, September 4, 2013 - 09:00 to Sunday, October 27, 2013 - 16:00

นิทรรศการ "Cut to Build"

นิทรรศการ "Cut to Build"

ในวาระพิเศษของการก่อตั้งแบรนด์ OLFA ครบรอบ 57 ปี OLFA ได้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเพื่อแสดงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์คัตเตอร์ OLFA ซึ่งเป็นแบรนด์มีดคัตเตอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายใต้แนวคิด ""Cut to Build" โดยการเปิดตัวร้าน Pop-Up Store ที่มีโครงสร้าง และการตกแต่งภายใน รวมถึงรายละเอียดดีไซน์เล็กๆน้อยๆทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคการตัดกระดาษที่หลากหลายที่สามารถทำได้ทั้งหมดด้วยมีดคัตเตอร์ OLFA นิทรรศการร

Exhibition date: 
Sunday, August 18, 2013 - 10:00 to Friday, August 30, 2013 - 21:00

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด “ตามฝันสุดขอบฟ้า เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”

จัดขึ้นโดยกรมท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-25 สิงหาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้รวบรวมความฝันของคนตาบอดที่อยากจะรับรู้และสัมผัส สถานที่ วัตถุ หรือบุคคล และส่งต่อความฝันเหล่านั้น ให้คนที่รักการถ่ายภาพจากทั่วประเทศส่งภาพเข้าร่วมการคัดเลือกโดยกรรมการตัดสินจากสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ และความฝันบางส่วนจะถูกถ่ายทอ

Exhibition date: 
Tuesday, August 13, 2013 - 10:00 to Sunday, August 25, 2013 - 21:00

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติกรุงเทพ /BISFF (Bangkok International Student Film Festival) เทศกาลภาพยนตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่จัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ ฝีมือของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเปิดเวทีแสดงศักยภาพให้กับ ผลงานภาพยนตร์ ของนักเรียนนักศึกษา ผู้มีความสามารถ จัดในวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 15:00 to Sunday, July 28, 2013 - 18:00

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดูทมิฬนาฑู

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดู ทมิฬ นาฑู เป็นการแสดงผลงานของคณาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง, อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา, อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล มีจุดประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของอินเดียเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียผ่านทางภาพถ่าย สถานที่คือรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของอิน

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 10:00 to Friday, August 2, 2013 - 21:00

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17 (17th Thai Short Film and Video Festival) ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน ศกนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) โดยตลอดเทศกาลจะจัดฉายภาพยนตร์สั้นทั้งของไทย และต่างประเทศมากมายหลากหลายรสชาติ แฟนๆ หนังสั้นไม่ควรพลาดแต่อย่างไร นอกจากโปรแกรมฉายห

Exhibition date: 
Tuesday, June 25, 2013 - 10:00 to 21:00

Pages

Subscribe to RSS - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc