^ Back to Top

นิทรรศการ "ศิลปของข้าพเจ้า : My Art"

นิทรรศการ "ศิลปของข้าพเจ้า : My Art"

นิทรรศการ "ศิลปของข้าพเจ้า : My Art" ผลงานโดย พรรธพล มหานีรานนท์ (Pattapont Mahaneeranont) จัดแสดงระหว่าง 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2560 ณ People's Gallery P3, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปของข้าพเจ้า
วันที่ : 31 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย พรรธพล มหานีรานนท์

ในการทำงานศิลปะ ข้าพเจ้าจะทำเป็นชุดต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสะท้อนตัวตนภายในมากที่สุดเมื่อมีความกดดันจากสภาพภายนอก ความสับสน ความกลัว ความหวาดระแวง  ข้าพเจ้าจะแปลความหมายใหม่และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นมาเป็นศิลปะรูปทรงใหม่ข้าพเจ้าใช้ทักษะศิลปะส่วนตัวกำหนดอารมณ์เนื้อหา  เมื่อรู้สึกปวดร้าวรูปทรงจะบีบอัดทับซ้อน เมื่อรู้สึกถึงเสรีภาพรูปทรงเหล่านั้นจะเป็นอิสระและเมื่อรู้สึกถึงความหวังใหม่ที่จะมาถึงข้าพเจ้า รูปทรงเหล่านั้นก็สว่างเรืองแสงจากภายใน

"ศิลปะของข้าพเจ้า" นอกจากสะท้อนตัวตนภายในของข้าพเจ้าแล้ว ยังช่วยบำบัดรักษาจิตใจภายในด้วย

Exhibition date: 
31 Mar 2017 - 10:00 to 30 Apr 2017 - 21:00