^ Back to Top

นิทรรศการ "100 MASKS"

นิทรรศการ "100 MASKS"

นิทรรศการ "100 MASKS" ผลงานโดย โอภาส โชติพันธวานนท์ (Opas Chotiphantawanon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ People's Gallery P3, ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ 100 MASKS
วันที่ : 04 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2

โดย โอภาส โชติพันธวานนท์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ที่มาของการทำงานชุด 100 หน้ากากนี้มาจากความต้องการที่จะสะท้อนเรื่องราวของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างยิ่งเพราะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้คนทั่วโลกเป็นไปด้วยความ สะดวก รวดเร็ว แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ทุกคนสามารถสร้างสื่อได้ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่มากมายเช่น  Facebook โดยการสร้างโปรไฟล์ของตนให้เป็นที่น่าสนใจของผู้คนบางคนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเรื่องต่างๆพูดคุยกับ เพื่อนฝูง ขายของ บางคนใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ หรือแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ บางคนเลือกที่จะแสดงตัวตนอย่างชัดเจน บางคนเลือกที่จะเก็บงำบางสิ่งไว้ภายใน บางคนซ่อนใบหน้าที่แท้จริงไว้ภายหลังหน้ากากแห่งรอยยิ้ม ภาพที่เราเห็นปรากฏอยู่ บน โลกออนไลน์ จึงเปรียบเสมือนภาพของการสวมหน้ากาก ที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของผู้นั้นก็ได้

Exhibition date: 
4 May 2017 - 10:00 to 28 May 2017 - 21:00