^ Back to Top

ขอนแก่น

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ "77 ภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ "77 ภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

นิทรรศการพระสาทิสลักษณ์ "77 ภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" จัดระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 15 - 30 ธันวาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่  15 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
Tuesday, December 15, 2015 - 10:00 to Wednesday, December 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร" จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
Friday, October 2, 2015 - 10:00 to Tuesday, November 17, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 28 "Ars Longa Vita Brevis"

นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 28 "Ars Longa Vita Brevis"

นิทรรศการศิลปะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวันศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 28 "Ars Longa Vita Brevis" จัดแสดงระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
Friday, September 18, 2015 (All day) to Wednesday, September 30, 2015 (All day)

นิทรรศการศิลปะ "รวมกันเฉพาะกิจแห่งเป็ดเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "รวมกันเฉพาะกิจแห่งเป็ดเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "รวมกันเฉพาะกิจแห่งเป็ดเทศไทย" ผลงานโดย กลุ่ม Re-Ducks. รัก D และแขกรับเชิญพิเศษมากมาย จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 30 กันยายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, September 15, 2015 - 16:30 to Wednesday, September 30, 2015 - 22:00

นิทรรศการศิลปะ "จากเส้นเป็นศิลป์" ครั้งที่ 3

นิทรรศการศิลปะ "จากเส้นเป็นศิลป์" ครั้งที่ 3

นิทรรศการศิลปะ "จากเส้นเป็นศิลป์" ครั้งที่ 3 ผลงานโดย กลุ่มศิลปินบ้านจิตรกรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Saturday, August 1, 2015 - 16:30 to Saturday, August 15, 2015 - 22:00

นิทรรศการ "ภาพถ่ายสะท้อนความเปลี่ยนแปลง"

นิทรรศการ "ภาพถ่ายสะท้อนความเปลี่ยนแปลง"

นิทรรศการ "ภาพถ่ายสะท้อนความเปลี่ยนแปลง" ภายใต้โครงการ อาศาสมัครมองเมือง จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Saturday, July 11, 2015 - 17:00 to Monday, July 20, 2015 - 22:00

นิทรรศการภาพถ่าย "EdT PHOTO"

นิทรรศการภาพถ่าย "EdT PHOTO"

นิทรรศการภาพถ่าย "EdT PHOTO" จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
Wednesday, July 1, 2015 - 10:00 to Tuesday, July 7, 2015 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ "กลับบ้าน"

นิทรรศการศิลปะ "กลับบ้าน"

นิทรรศการศิลปะ "กลับบ้าน" ผลงานโดย มะนูล ขันหล่อ (Manul Khanlor) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Wednesday, July 1, 2015 - 17:00 to Friday, July 31, 2015 - 22:00

นิทรรศการโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ID MART MART

นิทรรศการโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ID MART MART

นิทรรศการโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ID MART MART ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน เวลา 16.20 น. ณ ชั้น 1 บริเวณทางเข้าห้าง ฝั่งจุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : CentralPlaza KhonKaen

Exhibition date: 
Tuesday, June 9, 2015 (All day) to Wednesday, June 10, 2015 (All day)

นิทรรศการศิลปะ "อาร์ต เลิร์พ เฟรนด์ชิพ"

นิทรรศการศิลปะ "อาร์ต เลิร์พ เฟรนด์ชิพ"

นิทรรศการศิลปะ "อาร์ต เลิร์พ เฟรนด์ชิพ : Art-Love-Friendship" จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Monday, June 1, 2015 - 16:30 to Tuesday, June 30, 2015 - 22:00

Pages

Subscribe to RSS - ขอนแก่น