^ Back to Top

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร"

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร" จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง เชิญชมนิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร" พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

พิเศษ!!! พบการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) เรื่อง ทำไมต้องยุคเรอเนสซองซ์ของอิตาลี ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

นิทรรศการ "จิตรกรรมบัวหลวงสัญจร" จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐ ๔๓๓๓ ๒๗๖๐ เฟซบุ๊คแฟนเพจ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
2 Oct 2015 - 10:00 to 17 Nov 2015 - 19:00