^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “I Wonder a Wonderland”

Koi Art Gallery ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการเดี่ยวและยังเป็นผลงานล่าสุดของ ปราง เวชชาชีวะ (Prang Vejjajiva) ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 31 กรกฎาคม 2556 ณ Koi Art Gallery เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวล 11.00  - 19.00 น. 

Exhibition date: 
Thursday, July 4, 2013 - 11:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 19:00

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดูทมิฬนาฑู

นิทรรศการภาพถ่าย ตาดู ทมิฬ นาฑู เป็นการแสดงผลงานของคณาจารย์สาขาวิชาการถ่ายภาพจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย อ.ชัยวุฒิ พุฒทอง, อ.พงษ์ศักดิ์ ตั้งติวาจา, อ.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร, ผศ.กิตติชัย เกษมศานติ์ และ อ.อุรชา จักรคชาพล มีจุดประสงค์เพื่อ นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทางไปยังตอนใต้ของอินเดียเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมที่ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียผ่านทางภาพถ่าย สถานที่คือรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ตอนใต้สุดของอิน

Exhibition date: 
Tuesday, July 23, 2013 - 10:00 to Friday, August 2, 2013 - 21:00

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 17 (17th Thai Short Film and Video Festival) ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน ศกนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) โดยตลอดเทศกาลจะจัดฉายภาพยนตร์สั้นทั้งของไทย และต่างประเทศมากมายหลากหลายรสชาติ แฟนๆ หนังสั้นไม่ควรพลาดแต่อย่างไร นอกจากโปรแกรมฉายห

Exhibition date: 
Tuesday, June 25, 2013 - 10:00 to 21:00

นิทรรศการ “ไฉไลไปไหน ?” ทุกความสวยมีที่มา ทุกความงามมีที่ไป

เกิดมาไม่เหมือนใคร แล้วทำไมต้อง “ไฉไล” ให้เหมือนกัน มิวเซียมสยาม ชวนค้นหาคำตอบ ความสวยต้องแลกมาด้วยความทรมานจริงหรือ ?

Exhibition date: 
Tuesday, June 25, 2013 - 10:00 to Sunday, September 29, 2013 - 18:00

นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ

นิทรรศการ ข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept.

Exhibition date: 
Thursday, August 1, 2013 - 10:00 to Sunday, September 1, 2013 - 21:00

นิทรรศการ “มงคล – Object” (Mongkol – Object)

การอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออกระหว่าง คำสอนของพุทธศาสนาที่สอนให้พิจารณาถึง ‘เหตุ’ แห่งความจริง กับ ‘ความเชื่อ’ ในอำนาจลี้ลับบางอย่าง ที่ไม่สามารถหาเหตุและผลแห่งความเป็นไปได้” จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ไหมสร้าง ผลงานศิลปะประติมากรรมการจัดวาง ชุดนี้ขึ้นมา จากเทคนิค การเย็บ ปัก ถัก ร้อย และวัสดุผ้าที่ไหมรักเป็นชีวิตจิตใจ"
นิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรก ของวทันยา ศิริวรรณ (ไหม)

Exhibition date: 
Saturday, June 29, 2013 - 10:30 to Thursday, August 8, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “Sinnerman”

เรามิอาจปฏิเสธได้ว่า สังคมปัจจุบัน สมาชิกแต่ละคนต่างดิ้นรนแสวงหาหลักประกันเพื่อการดำรงอยู่ สังเกตได้จากการดำเนินชีวิตของเราเองที่ยังคงทำงานเร่งรีบเหมือนหนูถีบจักร เพื่อนำพาไปยังจุดมุ่งหมายที่เราใฝ่ฝัน คือมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ความทะยานอยากนี้เป็นแรงขับให้เรากระทำสิ่งใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรลุถึงเป้าหมาย โดยบางครั้งเราเลือกนำเอาพฤติกรรมเชิงลบมาปรับใช้เพื่อให

Exhibition date: 
Saturday, June 22, 2013 - 10:00 to Saturday, July 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการ “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข”

สมบัติเพิ่มพูนมีความยินดีเสนอนิทรรศการศิลปกรรมภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม “ในความเรียบง่าย สู่ความปีติสุข” จาก ศิลปิน พงศ์ศิริ คิดดี ได้นำเอาความรักต่อสถาปัตยากรรมไทย และ ใช้ความชำนาญในกระบวนการทำงานภาพพิมพ์ของเขา นำมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลงานศิลปกรรมที่มีเทคนิคเฉพาะตัว โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตเป็นหลัก จนออกมาเป็นผลงาน 2 มิติที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอยู่ในชั้นสีที่สดใส และยังคงสื่อความหมายของความสงบบน

Exhibition date: 
Wednesday, June 26, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 20:00

นิทรรศการ “มาร” (MARA)

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ (ART THESIS) ชุด “มาร”(Mara) โดย นายเนติ พิเคราะห์ เป็นผลงานชุดวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “มาร” (MARA) เป็นการสร้างผลงานด้านทัศนศิลป์ ที่มีแนวความคิดมาจากคติธรรมในพุทธประวัติ ตอน มารผจญ ด้วยการสร้างร่องรอย พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง จากกรรมวิธีทางจิตรกรรมที่ผสานเชื่อ

Exhibition date: 
Wednesday, August 7, 2013 - 10:00 to Tuesday, August 20, 2013 - 19:00

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ)

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 15 ที่ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผลงานที่สะท้อนมุมมอง ความรู้สึกนึกคิด สภาวะภายในจิตใจของคนในสังคม ผ่านเอกภาพทางความคิด นำไปสู่การตีความ การใช้เทคนิคและรูปแบบทางศิลปะอย่างสัมพันธ์กัน

Exhibition date: 
Thursday, July 11, 2013 - 09:00 to Wednesday, July 31, 2013 - 16:00

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร