^ Back to Top

กรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ “MIND MAP LIFE MAP”

“MIND MAP LIFE MAP” นิทรรศการที่จะชวนน้องๆ มาแกะรอยแผนที่ความคิด แผนที่ชีวิต กับ Mind map หรือการบันทึกถ่ายทอดความคิดด้วยข้อความภาพ และเส้นสีโยงใย ผ่านอุปกรณ์ไฮเทคอย่างแท็บเล็ต สมาร์ตโฟน และแอพพลิเคชั่นดีๆ พร้อมพบวิวัฒนาการของการเขียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน กิจกรรมเสวนาจากคนดัง เกมแสนสนุก และลุ้นของรางวัลมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2642-3400 ต่อ 3100

Exhibition date: 
Saturday, June 22, 2013 - 11:00 to Sunday, June 30, 2013 - 17:00

นิทรรศการ “หุ่นไทยในสยาม”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เปิดตัวโครงการ “Museum Family” จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 20 แห่ง พร้อมยกขบวนความรู้และกิจกรรมหลากหลายมาจัดแสดงที่ “มิวเซียมสยาม” ตลอดทั้งปี สืบสานและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย : ศิลปะการเชิดหุ่น โดย ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
• นิทรรศการ “หุ่นไทยในสยาม”
วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2556

Exhibition date: 
Saturday, June 1, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการ แนวตั้ง/แนวนอน ด้านใน/ด้านนอก

นิทรรศการศิลปะ ผลงานโดย Françoise Huguier ซึ่งมีความสนใจในเรื่องตัวบุคคลและสถาปัตยกรรมของชนชั้นกลาง เธอจึงได้สำรวจเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในมหานครทั้ง 3 แห่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเทพฯ นครกัวลาลัมเปอร์ และสิงคโปร์ วิธีการนำเสนอภาพพอร์ตเทรต ทักษะการจัดภาพอย่างสมดุลหรือในบางครั้งก็บิดเบี้ยวล้วนแล้วแต่แสดงถึงเอกลักษณ์ของผลงานทั้งสิ้น จากมุมมองดิบและตรงไปตรงมาสะท้อนถึงเอกลักษณ์ที่มีในชนช

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการภาพเขียนเสริมกำลังใจ ชุด “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)

ป็นการแสดงผลงานภาพเขียน โดย มนตรี สามฉิมโฉม (Montri Samchimchom) ด้วยสื่อสีน้ำมัน, สีอะคลีลิก และสีน้ำ เป็นรูปเขียนเชิง อุปมา – อุปมัย เกี่ยวกับ โลก ธรรมชาติ มุมมองและชีวิตในด้านสว่าง โดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความผ่าน ธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ ซึ่งชมแล้วอาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างลงในหัวใจของตน เป็นการเติมกำลังใจชีวิต ความฝัน เสนอแนะให้ใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติและสังคม รวมถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์แห

Exhibition date: 
Monday, July 1, 2013 (All day) to Monday, July 15, 2013 (All day)

นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2

ศูนย์สร้างสรรค์และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัด “นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 2” (2nd Bangkok Creative Exhibition) ร่วมกับ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ อันเป็นผลงานทางวิชาการจากสาขาศิลปะและการออกแบบ จากอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสื่อองค์ความรู้

Exhibition date: 
Thursday, May 30, 2013 (All day) to Friday, July 5, 2013 (All day)

การแสดงผลงานทางวิชาการ The Digital Communication Design Degree Show 2013

The Digital Communication Design Degree Show 2013

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ขอเชิญชมการแสดงผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication Design) ในงาน "The Digital Communication Design Degree Show 2013" (ARTMOSIS) ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย Animation, Interactive Design, Short Movies, Graphic Design, and Illustrations ระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2556 ณ ชั้น

Exhibition date: 
Thursday, June 6, 2013 - 10:30 to Sunday, June 9, 2013 - 21:00

นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช กงกะนันทน์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะและการออกแบบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช กงกะนันทน์ ระหว่างวันที่ 3-14 มิถุนายน 2556 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เวลา 10:00 น. - 18:00 น. วันจันทร์-เสาร์ พบกับผลงานศิลปะและการออกแบบสาขาต่างๆ อาทิ การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบประยุกตศิลป์

Exhibition date: 
Monday, June 3, 2013 - 10:00 to Friday, June 14, 2013 - 18:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ท่ายาก"

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ แสดงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ภายใต้ชื่องาน “ท่ายาก” ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - วันที่ 2 มิถุนายน 2556 โดยจัดมีพิธีเปิดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า Siam Discovery

Exhibition date: 
Friday, May 31, 2013 (All day) to Sunday, June 2, 2013 (All day)

นิทรรศการ "Let's ride"

นิทรรศการแสดงภาพเดี่ยวครั้งแรก "Let's ride" ซึ่งเป็นผลงานของ ไมตรี บุญกิจรุ่งไพศาล จัดแสดงที่ อาร์ตกอลิลลาส์ อาร์ตแกลเลอรี่ (ArtGorillas ArtGallery) ชั้น 2 โรงหนังลิโด้ เปิดงาน 6 โมงเย็น วันที่ 17พฤษภาคม 2556 และแสดงไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

Exhibition date: 
Friday, May 17, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

นิทรรศการ "ศิลปะไทยร่วมสมัย"

ศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่แฝงคติความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวิถีชีวิต ซึ่งปรากฏในงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นสุนทรียภาพที่ส่งต่อมาหลายยุคสมัย ภายใต้ความจริงในเรื่องของพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ศิลปะอยู่คู่กับวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิต นับตั้งแต่การเกิดจนถึงการตาย การร่วมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและบูรณะธรรมสถา

Exhibition date: 
Friday, June 7, 2013 (All day) to Sunday, June 30, 2013 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - กรุงเทพมหานคร