^ Back to Top

นิทรรศการเชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่

นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย และเรียนรู้วิถีของเมืองใหม่ไปพร้อมกัน TCDC จัดทำแผนที่เหล่านี้ระหว่างลงพื้นที่ทำความรู้จักกับเมืองเชียงใหม่ในฐานะเป็นที่ตั้งของบ้านหลังที่สอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่ (Chiang Mai Revisited)” ซึ่งจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556 ที่ TCDC เชียงใหม่ ในขณะเดียวกัน ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ “เชียงใหม่...มุมมองผ่านแผนที่ (Chiang Mai…through the maps)” นี้ควบคู่กันไป ณ TCDC กรุงเทพฯ เพื่อเล่าเรื่องเชียงใหม่ผ่านมุมมองของคนท้องถิ่นให้ชาวกรุงเทพฯ ได้เข้าใจและเห็นเชียงใหม่ในอีกมิติ
เข้าชมฟรี
ณ ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ เวลาทำการ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Info Guru ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โทร. 02-664-8448 ต่อ 215, 216
หมายเหตุ : ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ Info Guru ด้านหน้าห้องสมุด เพื่อรับบัตรเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Exhibition date: 
26 Mar 2013 - 10:30 to 9 Jun 2013 - 21:00