^ Back to Top

เชียงใหม่

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย"

นิทรรศการศิลปะ "แม่ ญ กับดอกไม้" และ นิทรรศการ "เส้นสาย - ลายปัก - ดอกไม้ประจำจังหวัดของประเทศไทย" จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

Exhibition date: 
Thursday, November 5, 2020 - 08:30 to Sunday, November 29, 2020 - 16:30

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma"

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma"

นิทรรศการศิลปะ "จิต ตา กรรม : Soul Visual Karma" ผลงานโดย วีรชัย จารย์รัตน์ (Weerachai Jarnrat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

Exhibition date: 
Thursday, October 22, 2020 - 10:00 to Friday, November 13, 2020 - 18:00

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020

นิทรรศการศิลปะการแสดงผลงานวิจัยสร้างสรรค์​ "ศิลปะและการวิจัย" 2563 : "Art​ and​ Research​" Art​ Exhibition​ 2020 จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 22​ ตุลาคม​ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ด้านหลัง และชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Friday, October 16, 2020 - 09:00 to Thursday, October 22, 2020 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses"

นิทรรศการศิลปะ "สำนึก - วิถี - นามธรรม : Abstraction Senses" ในวาระเกษียณอายุราชการ รศ.ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 30 กันยายน 2563 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, September 5, 2020 - 09:00 to Wednesday, September 30, 2020 - 17:00

นิทรรศการ "การเดินทางของชีวิต : The Journey Of Life"

นิทรรศการ "การเดินทางของชีวิต : The Journey Of Life"

นิทรรศการ "การเดินทางของชีวิต : The Journey Of Life" ผลงานโดย จิตติ จำเนียรไว (Jitti Jumnianwai) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 18 กันยายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 7 สิงหาคม 2563เวลา 18.00 น. ณ JOJO KOBE Art Gallery

The Journey Of Life - การเดินทางของชีวิต

By Jitti Jumnianwai (Num)

Exhibition date: 
Friday, August 7, 2020 - 10:00 to Friday, September 18, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "Lost in Translation"

นิทรรศการ "Lost in Translation"

นิทรรศการ "Lost in Translation" ผลงานโดย ศิรประภา จ่าปะคัง (Siraprapha Japakhang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

Exhibition date: 
Friday, July 31, 2020 - 10:00 to Friday, August 21, 2020 - 18:00

นิทรรศการ "Luckthropocene"

นิทรรศการ "Luckthropocene"

นิทรรศการ "Luckthropocene" ผลงานโดย Luck Maisalee จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 สิงหาคม เวลา 18.30 น. ณ Gallery Seescape

Luckthropocene

Gallery Seescape

Exhibition by Luck Maisalee

Exhibition date: 
Saturday, August 1, 2020 - 11:00 to Sunday, August 30, 2020 - 20:00

นิทรรศการ "Ghostly Body"

นิทรรศการ "Ghostly Body"

นิทรรศการ "Ghostly Body" ผลงานโดย ชัชวาล นิลสกุล (Chatchawan Nilsakul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

Exhibition date: 
Thursday, July 9, 2020 - 09:30 to Friday, July 24, 2020 - 17:00

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020"

นิทรรศการ "ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2020" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธ๊เปิดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Art Center

Exhibition date: 
Saturday, February 15, 2020 - 09:00 to Saturday, February 22, 2020 - 17:00

นิทรรศการ “อุ่น : WARM”

นิทรรศการ “อุ่น : WARM”

นิทรรศการ “อุ่น : WARM” ผลงานโดย พิชิต ไปแดน (Pichit Paidan) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 ณ Art Mai? Gallery

Exhibition date: 
Friday, February 7, 2020 - 10:00 to Tuesday, March 31, 2020 - 20:00

Pages

Subscribe to RSS - เชียงใหม่