^ Back to Top

เชียงใหม่

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Friday, September 6, 2013 - 09:00 to Friday, September 27, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL

ROSES FALL BY PRAEPLOY

นิทรรศการศิลปะ ROSES FALL เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวผลงานภาพพิมพ์ ของ แพรพลอย จินจำ ผ่านมุมมองของผู้หญิง ว่าด้วยการตีความผ่านอารมณ์และจินตนาการอย่างฟุ้งฝัน การแสดงออกถึงสภาวะการปลดปล่อยอิสรภาพในการแสดงตัวตนของผู้หญิง โดยผ่านสัญญะพลังอำนาจสตรีเพศ โดยได้แรงบัลดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้าของผลงานการเติบโตขึ้นจากครอบครัว “Single mom”  ก่อเกิดทัศนคติบางอย่างขึ้นกับบทบาทเพศ สู่ผลงานภาพพิมพ์โลหะ

Exhibition date: 
Thursday, September 5, 2013 - 15:00 to Sunday, September 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย”

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย”

นิทรรศการศิลปะ ”วิถีชีวิต วิถีไทย” เกิดจากการรวมตัวกันของศิษย์เก่าสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) ได้มีแนวทางในการสร้างงานที่สะท้อนออกมาถึงความเป็นวิถีชีวิตของไทย ในมุมมองของศิลปินที่ต้องการสื่อให้เห็นทั้งสภาวะปัจจุบันและอดีตนำเสนอในแง่มุมที่บางคนอาจยังไม่เคยเห็นความงามนั้นออกมาผ่านงานจิตรกรรม จะได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ วิถีชีวิต วิถี

Exhibition date: 
Friday, September 6, 2013 - 09:00 to Monday, September 30, 2013 - 19:00

นิทรรศการศิลปะ "อวดงานศิลป์ กรุ่นกลิ่นกาแฟ"

นิทรรศการศิลปะ "อวดงานศิลป์ กรุ่นกลิ่นกาแฟ"

ณ เฮือนศิลปินนาชา ภูมิใจเสนอ นิทรรศการศิลปะ "อวดงานศิลป์ กรุ่นกลิ่นกาแฟ" Coffee Emotional Art จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยมีคุณชานนท์ ผ่องเจริญกุล ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ เฮือนศิลปินนาชา (Nacha Artists' Residence) 31 ถ.ท้ายวัง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

Exhibition date: 
Friday, August 23, 2013 - 10:00 to Saturday, September 7, 2013 - 19:00

เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด”

เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด”

TCDC เชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด” ร่วมค้นหาแสงกล้าแห่งพลังงานของเมืองเชียงใหม่ เมืองที่มากด้วยทุน หลากหลายด้วยโอกาส และศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ จากการคัดสรรของ 30 คนต้นคิดถิ่นเหนือ สู่ 30 ชิ้นงานคุณภาพ “เหนือขนาด” จัดระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:30 to Sunday, November 3, 2013 - 18:00

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินสู่ล้านนา"

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินสู่ล้านนา"

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินสู่ล้านนา" เนื่องในวาระเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

Exhibition date: 
Wednesday, August 14, 2013 - 08:30 to Friday, August 30, 2013 - 17:00

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการ "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ใชเหมี่ยง เชียงใหม่" (Chai Mieng Chiang Mai) โดยกลุ่มศิลปินอิสระและนักเรียนศิลปะ ฮะนาง Art House จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center (เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่)

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 15:00 to Thursday, August 22, 2013 - 20:00

นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด" ครั้งที่ 10

นิทรรศการศิลปกรรม "กลุ่มเจ็ดยอด" ครั้งที่ 10

นิทรรศการศิลปกรรม ผลงานกลุ่มคณาจารย์ผู้สอนศิลปะ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดแสดงระหว่างวันที่วันที่ 2 - 15 สิงหาคม 2556 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.

Exhibition date: 
Friday, August 2, 2013 - 10:00 to Thursday, August 15, 2013 - 17:00

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้อุคิโยะ-เอะ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists

Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists

นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ อุคิโยะ-เอะ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists จัดโดย japan foundation และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ด้วยการผสมผสานแนวคิดและการแสดงออกซึ่งมีที่มาจากงานภาพพิมพ์ต้นฉบับของชะราขุอย่างเห็นได้ชัด จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 25 สิงหาคม 2556 เปิดงานนิทรรศการวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า 

Exhibition date: 
Tuesday, August 6, 2013 - 09:00 to Sunday, August 25, 2013 - 17:00

นิทรรศการศิลปศึกษา

นิทรรศการศิลปศึกษา

"นิทรรศการศิลปศึกษา" เป็นนิทรรศการศิลปะ ซึ่งได้รวบรวมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
Tuesday, August 20, 2013 - 09:00 to Wednesday, August 28, 2013 - 17:00

Pages

Subscribe to RSS - เชียงใหม่