^ Back to Top

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2"

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2"

นิทรรศการ "คลับหน้าพระลานสัญจร ครั้งที่ 2" จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 31 มกราคม 2557 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Exhibition date: 
9 Jan 2014 - 09:00 to 31 Jan 2014 - 17:00