^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ แสดงผลงานของ ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์ ทุกชีวิตบนผืนโลกเคยดำรงอยู่อย่างอิสระ ดำเนินชีวิตไปตามความเหมาะสมจำเป็นของแต่ละเผ่าพันธุ์ ความขัดแย้งต่อกันย่อมมีน้อย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านมายาวนาน ปริมาณของชีวิตมีมากขึ้น...
“ศิลปกรรมมหาบัณฑิต ครั้งที่ 7 ปี2556” (7th Master of Fine Arts Exhibition 2013) เป็นงานแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...
นิทรรศการแสดงเดี่ยว ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย โดย สมภพ บุตราช จิตรกรแนวศิลปะไทยประเพณีที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันละเอียดอ่อนงดงามไว้มากมาย และในนิทรรศการ “นางสงกรานต์ 2556” ครั้งนี้ สมภพจะนำเสนอผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับนางสงกรานต์ประจำปี พ.ศ....
นิทรรศการ "รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์" เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของ อังคาร กัลยาณพงศ์ ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ...
งาน Horti ASIA 2013 : งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ชาวสวนและผู้ที่สนใจการเกษตรไม่ควรพลาด กำหนดการ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. - 18.00 น. วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. - 16....
มหกรรมการเงิน Money expo 2013 มหกรรมการเงินตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาค จัดโดย วารสารการเงินธนาคารนิตยสารในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด เป้าหมายหลักของงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO...
The Bangkok International Gifts and Bangkok International Houseware Fair (BIG+BIH) ครั้งที่ 35 กำหนดจัดขึ้น : รอบ Trade ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2556 (10.00 น. - 18.00 น.) กำหนดจัดขึ้น : รอบ Public ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2556 (10.00 น. - 21.00...
งาน “อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 4 โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ภายใต้แนวคิด “หนึ่งศิลป์แห่งท้องถิ่น หนึ่งศิลป์แห่งแผ่นดิน หนึ่งศิลป์แห่งความภาคภูมิใจ”...
งานสถาปนิก มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยีล่าสุดด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ, ก่อสร้าง และตกแต่ง จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก รวมถึงเป็นช่องทางให้ผู้แสดงสินค้าได้พบกลุ่มเป้าหมายปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่...
ละลานตา ไฟน์อาร์ต จัดนิทรรศการภาพเขียน Parallel ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 9 พฤษภาคม 2556 ที่ละลานตา ไฟน์อาร์ต สุขุมวิท ซอย 31 โดยจะจัดแสดงผลงานทั้งหมด 23 ชิ้นซึ่งรังสรรค์โดยสองศิลปินผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะของเมืองไทย ได้แก่ อลิซาเบ็ธ รอมฮิลด์...

Pages