^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "COLLECT"

นิทรรศการศิลปะ "COLLECT"

นิทรรศการศิลปะ "COLLECT" ผลงานโดย Eri Takahashi และวรุตร์ ดวงแก้วกาศ (Warut Duangkaewkart) จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ‘COLLECT’ เป็นนิทรรศการศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราว ผ่านการเลือกและรวบรวมสิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่เพียงแค่สิ่งของเท่านั้น แต่เป็นการเก็บสั่งสมประสบการณ์ ผ่านความรู้สึก การมองเห็น การสัมผัส และเลือกหยิบจับสิ่งต่างๆ ที่พบเจอเหล่านั้นมาบอกเล่าในมุมมองใหม่

Eri Takahashi
วรุตร์ ดวงแก้วกาศ

เปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น.
นิทรรศการเปิดแสดง ระหว่างวันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2558
ณ “ศูนย์ศิลปะบ้านตึก” เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถาน จ.เชียงใหม่

Exhibition date: 
4 Jun 2015 - 08:00 to 14 Jun 2015 - 20:00