^ Back to Top

นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ : Imperfection"

นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ : Imperfection"

นิทรรศการ "ความไม่สมบูรณ์แบบ : Imperfection" ผลงานโดย อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ (Onanong Kaewsomboon) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2558 ณ People's Gallery P1-P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

ความไม่สมบูรณ์แบบ
วันที่ : 03 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2558
สถานที่: People's Gallery P1-P3 ชั้น 2
โดย อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์

ไม่มีคำเรียกใดที่จะเหมาะกับนิทรรศการครั้งนี้ของข้าพเจ้าได้เท่ากับคำว่า “ความไม่สมบูรณ์แบบ” ความคิด สิ่งสะเทือนใจ ตัวตน เหตุปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดบทบาทของชีวิต เกิดตัวตน เกิดงานศิลปะ ข้าพเจ้าเรียกมันว่าความไม่สมบูรณ์แบบ ความไม่สมบูรณ์แบบคือเรื่องจริงของมนุษย์ คือสัจจะ และคือเหตุแห่งความสมบูรณ์แบบ งานของข้าพเจ้าไม่ได้เกิดจากการคิดตรึกตรอง ไม่ได้มีความพิเศษใด ไม่ได้ช่วยสะท้อนสังคมแต่ล้วนแล้วเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความปรารถนา ความรัก เมื่อทำเสร็จข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขที่ได้ทำ จากความไม่สมบูรณ์แบบ มันกลายเป็นความสมบูรณ์แบบที่สุดในความรู้สึกของข้าพเจ้า

Exhibition date: 
3 Jun 2015 - 10:00 to 28 Jun 2015 - 21:00