^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

นิทรรศการ “Meeting Place” นี้ เป็นผลงานโดยศิลปิน กลุ่ม : Art25 ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ประมาณ 30 ภาพ จัดแสดง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 jamjuree artg allery และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ...
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อ "SEE THROUGH" : Digital Media Thesis Exhibition See Through 2013 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม @ Digital Gateway (Siam Square) ชั้น 1 ในวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2556
"ผลิ_ภัณฑ์" นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยรังสิต Product Design Thesis Exhibition 2013 @ เซ็นทรัลเวิลด์ อีเดน โซน ชั้น 3 วันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 - 20.00 น. พิธีเปิดวันที่ 10...
"เข้าตา" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556 ณ ชั้น 1 Grand Hall Siam Discovery
ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนภายใต้บริบทความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึ่ง สร้างสรรค์ในแนวทาง Figurative Symbolist โดยอาศัยวิธีการสร้างภาพตัวแทนของสัญลักษณ์ (Representation) ของ กมล หอมกลิ่น (Kamol Homklin) และ รัฐ พานิชเจริญผล (Rath Panitcharoenphol)...
การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือการใช้กระดาษชนิดต่างๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน และการวาดภาพระบายสีบนกระดาษ ซึ่งเป็นเรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือเรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สถานที่ต่าง ๆ...
เนื่องในวโรกาสครบรอบ ๖๓ ปี พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วนวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ทาง The Emporium Shopping Cpmplex จึงได้จัดงานนิทรรศการ "Memoir of The Royal Weddings"...
นิทรรศการนี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและวิวัฒนาการอันยาวนานของเมืองใหญ่ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย และเรียนรู้วิถีของเมืองใหม่ไปพร้อมกัน TCDC...
"สเก็ตซ์มันอยู่ในหัว" "บางทีสเก็ตซ์ก็เป็นผลงานจริง" "แหล่งความคิดอยู่ที่คลองถม" นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงต้นตอความคิดของศิลปินร่วมสมัย กฤช งามสม / สุวิทย์ มาประจวบ / ประเสริฐ์ ยอดแก้ว จัดโดยหอศิลป์ตาดูไทยยานยนต์ และกลุ่มเดอวาฟ...
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนประชาชนชมนิทรรศการ “มหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ” ฉลอง 125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย...

Pages