^ Back to Top

นิทรรศการ "SRICHANG LANDSCAPE"

นิทรรศการ "SRICHANG LANDSCAPE"

นิทรรศการ "SRICHANG LANDSCAPE" ผลงานโดย นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ SRICHANG LANDSCAPE
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ลักษณะงาน จิตรกรรมภาพทิวทัศน์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 3 – 24 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ภาควิชานฤมิตศิลป์ได้มีการเรียนการสอนในวิชาวาดเส้นและมีโครงการให้นิสิตได้ไปฝึกทักษะการวาดภาพทิวทัศน์ ณ เกาะสีชัง ทั้งนี้ จากโครงการปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความตั้งใจและเพื่อเป็นการเผยแพร่ศักยภาพและผลงานดังกล่าวจึงได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
3 May 2017 - 09:00 to 24 May 2017 - 16:30