^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ความสามัญพิเศษ : Assimilate"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ความสามัญพิเศษ : Assimilate"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "ความสามัญพิเศษ : Assimilate" ผลงานโดย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ (Patipat Chaiwitesh) จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 16 กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

Assimilate ความสามัญพิเศษ
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ
Solo Exhibition
18 สิงหาคม – 16 กันยายน 2560

พิธีเปิด: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

ภัณฑารักษ์ : 10th
(นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ รุ่นที่ 10
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร )

เกี่ยวกับนิทรรศการ
Assimilate ความสามัญพิเศษ จัดแสดงผลงานของปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ ศิลปินที่นำวัตถุในชีวิตประจำวันมาเป็นตัวแทนความต่างของสองวัฒนธรรมที่ศิลปินประสบอยู่ ณ ช่วงเวลาหนึ่งระหว่างวัฒนธรรมไทยที่ติดตัวเขามาตั้งแต่กำเนิดและวัฒนธรรมแบบฉบับฝรั่งเศสที่เขายังไม่คุ้นชินนัก บางวัตถุในบริบทของวัฒนธรรมฝรั่งเศสมีหลากหลายทั้งชนิดและขนาดซึ่งทำหน้าที่ (Function) ต่างกันออกไปและมีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง ในทางกลับกันวัตถุชนิดเดียวกันในวัฒนธรรมไทยเพียงหนึ่งเดียวอาจทำหน้าที่ได้หลากหลาย “เครื่องมือ” ในฐานะวัตถุที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในวัฒนธรรมดังกล่าวศิลปินเลือกนำมาผสมผสานกับเทคนิคการถักทอพรมผ้าทาพิสทรี (Tapestry) ของฝรั่งเศสและเทคนิคการทำหัตถกรรม เครื่องจักสานตามภูมิปัญญาไทย แม้สองเทคนิคนี้มีต้นกำเนิดที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเปรียบเทียบวัตถุกับหน้าที่ของคนในแต่ละวัฒนธรรมแล้ว การใช้งานวัตถุ หรือการสร้างหน้าที่ในวัตถุก็อาจสะท้อนถึงทัศนคติและบุคลิกภาพของสังคมนั้นได้นิทรรศการ “Assimilate ความสามัญพิเศษ” จึงสะท้อนภาพการปรับเข้าหากัน การกลายสภาพ และการผสมผสานระหว่างวัตถุ หรือแนวคิดเดิมที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมใหม่กลายเป็นแนวคิด หรือนัยยะที่มีลักษณะเฉพาะตัว

สาสน์จากศิลปิน
“หลังจากที่ผมได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาหนึ่ง ผมรู้สึกได้ถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เข้มงวดกวดขัน ตั้งแต่ธรรมเนียมการพูดคุยทักทายกระทั่งมารยาทบนโต๊ะอาหาร ผู้คนที่นั่นจะต้องทักกันว่า“เป็นไงบ้าง” (Ça va?) เพื่อแสดงมารยาทที่ดีวัฒนธรรมการกินอาหารเป็นคอร์ส รวมไปถึงชุดช้อน ส้อม มีดที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างมีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง และแม้ว่ามันจะทำหน้าที่คือช่วยนำอาหารใส่ปากเราเหมือนกันแต่ก็จะใช้กับอาหารคนละประเภทเช่นเดียวกันกับธรรมเนียมองค์กรฝรั่งเศสแนวคิดเดียวกันนี้นำมาใช้กับหน้าที่ของคนในองค์กรนั้น ๆ ชาวฝรั่งเศสจะไม่ปัดความรับผิดชอบตนเองให้ใครในวันที่เขาไม่อยู่ทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและฝรั่งเศสผมตั้งใจจะใส่ความเข้มงวดดังกล่าวมาใช้ในงานถักทอพรมผ้าเริ่มจากแนวคิดความโอนอ่อนผ่อนปรนแบบไทยๆผมเลือกใช้วัสดุที่ไม่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนำมาสานทอด้วยเชือกผลงานชุดนี้ผมตั้งใจนำพรมผ้าทาพิสทรีผนวกกับวิถีการใช้ชีวิตของคนจริง ๆ ในบริบทวัฒนธรรมไทยมันอาจจะเป็นเพียงงานสานตะกร้าธรรมดา ๆ แต่ในสายตาชาวฝรั่งเศสแล้ว มันคือวัฒนธรรม”
- ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

เกี่ยวกับศิลปิน
ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศหรือเต้ศิลปินไทยรุ่นใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ จบจากสถาบัน École Supérieure des Beaux-arts TALM เมืองอ็องเฌ่ส์ ประเทศฝรั่งเศส สาขาสิ่งทอและศิลปะการถักทอพรมผ้าทาพิสทรี (Tapestry) เมื่อปี 2559 และปริญญาตรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2553
ปัจจุบัน ปฏิพัทธิ์ทำงานคลุกคลีด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และร่วมแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในนิทรรศการและงานประกวดอย่างต่อเนื่อง

นิทรรศการ

2017 “Stitch Up” solo exhibition, YenakArt Villa art gallery, Thailand
        “Early years project”, Bangkok Art and Culture Centre, Thailand
2016 “Les Outils” solo exhibition, Soy Sauce Factory, Thailand
        “Stockholm Furniture Fair 2016” with DESIGNBOOM.COM, Sweden
2015 Art Capital 2015, Grand Palais, France
2012 “Maison & Object 2012” with PLATO form, France
2011 “Tokyo Designer Week 2011” with DESIGNBOOM.COM, Japan
2010 “PLOYSAENG”, Thailand Creative and Design Center, Thailand

รางวัล
2014 - Selected entry “Cover contest for 50th Mark magazine”
        - “Dare to Dream Design Awards”, Italy
2012 - Grand prize winner “Hoegaarden Different by Nature Design Contest 2012”, Thailand
        - Selected entry “iF concept design award 2012”, Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Art Theory Grad Silpakorn / Artcentre Silpakorn University

Exhibition date: 
18 Aug 2017 - 09:00 to 16 Sep 2017 - 19:00