^ Back to Top

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน : Pimplearn” ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “พิมพ์เพลิน” (Pimplearn)
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26 คน
        (ARTED 50 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY )
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2564
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกษมสันต์ โทร. 0935819198

แนวความคิด
ดูภาพพิมพ์จนเพลิน ในการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์นั้น ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สร้างสรรค์ออกมาด้วยความตั้งใจ เเละมีอารมณ์เพลิดเพลินกันการสร้างสรรค์ มีวิธีการสร้างสรรค์ออกมาหลายรูปแบบหลายอารมณ์ จนเกิดเป็นผลงานภาพพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวศิลปินเองซึ่งผลงานต่าง ๆ ของศิลปิน เมื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการสู่สายตาคนมอง ก็จะทำให้เกิดการรับรู้รสของงานศิลปะ และเพลิดเพลินไปกับการชมงานภาพพิมพ์

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
4 Mar 2021 - 10:00 to 24 Mar 2021 - 19:00