^ Back to Top

นิทรรศการ “Duo art exhibition”

นิทรรศการ “Duo art exhibition”

นิทรรศการ “Duo art exhibition” ผลงานโดย สุบิน เมืองจันทร์ (Subin Muangchan) และ มณีรัตน์ ศรีคำภา (Maneerat Srikampa) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “Duo art exhibition”
ศิลปิน สุบิน เมืองจันทร์ (Subin Muangchan)
         มณีรัตน์ ศรีคำภา (Maneerat Srikampa)
ลักษณะงาน สีน้ำและสีอะคลิลิค
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 12 – 30 ธันวาคม 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น.
                        คุณธีรพจน์ จรูญศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สุบิน โทร. 081-093-2357

แนวความคิด
สุบิน เมืองจันทร์ ชอบเดินทางและบันทึกเรื่องราวผ่านผลงานภาพเขียนสีน้ำที่แสดงถึงความประทับใจของบรรยากาศและสีสันของรูปทรงในธรรมชาติโดยแสดงของความชุ่มโปร่งใส และฉับพลันบันทึกลงบนแผ่นกระดาษ แต่ระยะหลังใช้เทคนิคสีอะคลิลิกแบบโปร่งใสแล้วสร้างสีใหม่ให้ซึม ใส ไหลหลื่น ตัดทอนรูปทรง เหลือเค้าโครงที่เรียบง่ายและเติมตามจินตนาการ แล้วใช้แผ่นผ้าใบเป็นระนาบรองรับ

มณีรัตน์ ศรีคำภา ชอบความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นใต้ แสดงออกถึงลักษณะของพหุวัฒนธรรม พุทธ มุสลิม จีน ที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและเฉพาะตัวที่ร่วมพึ่งพาและอาศัยกันอย่างกลมกลืนจึงได้เลือกใช้เส้นสาย สีสัน ของผืนผ้าปาแต๊ะ เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราววิถีและจิตวิญญาณของแถบอาเซียนมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
12 Dec 2020 - 10:00 to 30 Dec 2020 - 19:00