^ Back to Top

นิทรรศการ “ศรัทธา : FAITH”

นิทรรศการ “ศรัทธา : FAITH”

นิทรรศการ “ศรัทธา : FAITH” ผลงานโดย สาธิต อินสม (Sathit Insom) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ศรัทธา” ( FAITH )
ศิลปิน สาธิต อินสม (Sathit Insom)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิต 086-739-8746

แนวความคิด
ประทับใจพลัง ความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา การถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการสักการะบูชาตามคติความเชื่อความศรัทธาในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตก่อเกิดความปิติสุข เบิกบาน ภายในจิตใจ ผสานอารมณ์ความรู้สึก ตามจินตนาการ

Fascinated by the power of faith in Buddhism, the gesture of offering flowers, incense, and candles according to the belief in preserving Buddhism for auspicious life, causing
Happiness to occur in a person’s spirit, fusing with feelings and emotions as imagined.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
6 Feb 2020 - 10:00 to 24 Feb 2020 - 19:00