^ Back to Top

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์ใจ : Pimjai”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์ใจ : Pimjai”

นิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์ใจ : Pimjai” ผลงานโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “พิมพ์ใจ” (Pimjai)
ศิลปิน นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         (ARTED49 FACULTY OF EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY)
ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิมพ์ทิพย์ โกสิยวัฒน์ โทร 0830678814

แนวความคิด
“พิมพ์ใจ” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานของนิสิต ชั้นปีที่3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้ศึกษาวิชาภาพพิมพ์สำหรับครู, ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ผ้าไหม, ภาพพิมพ์ไม้สำหรับครู และภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ชื่อนิทรรศการนี้ มีแนวคิดว่า พิมพ์ใจคือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ประทับอยู่ในใจของศิลปินออกมาสู่ผู้ชม คำว่า “ใจ” ในที่นี้หมายถึงใจและความนึกคิดของศิลปินที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานภาพพิมพ์แต่ละชิ้น ที่สะท้อนตัวตนของศิลปินผู้สร้างผลงาน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
29 Feb 2020 - 10:00 to 19 Mar 2020 - 19:00