^ Back to Top

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์ ครั้งที่ 8 ผลงานโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ครั้งที่ 8
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
ศิลปิน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก ออกแบบเครื่องประดับและงานเย็บปัก
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00น. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ผู้คนทั้งหลายเขาคาดหวังจะเจออะไรในนิทรรศสถาน?
ในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย งานจิตรกรรม ประติมากรรม ย่อมเป็นความคาดหวังเสมอ ส่วนนิทรรศสถานสมัยใหม่ ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานศิลปะจากสื่อผสม จะมีปรากฏให้เห็นมากขึ้น ผู้คนจะเห็นการนำเสนอวิธีคิด วิธีมองศิลปะของศิลปินที่แปลกและแตกต่างไปจากประเพณีเดิม

สำหรับนิทรรศการ “ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์” นี้นั้น ตั้งต้นจากความหลากหลาย ประกอบด้วยผลงานของผู้บริหาร ศิลปิน และบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงคาดเดาได้ไม่ยากว่าเป็นนิทรรศการของการผสมผสาน อันโยงสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าแล้วศิลปะคืออะไร?

การเข้าชมงานศิลปะเป็นการเข้าไปเสพความงามหรือ สุนทรียภาวะ เข้าไปอ่านความคิดและวิธีการมองของศิลปิน รวมถึงมิติอื่นๆที่ซ่อนไว้ในผลงานแต่ละชิ้น

ฉะนั้นแล้ว นิทรรศสถานจึงถูกกำหนดให้เป็นที่ที่สงบเงียบ เพื่อผู้ชมได้พินิจพิเคราะห์ผลงานศิลปะต่างๆนั้น พร้อมๆกับการสร้างจินตนาการให้เพลิดเพลินอิ่มเอมไปในท่วงท่าที่แตกต่างกันไป

แต่ในวันเปิดนิทรรศการ บรรยากาศจักต่างออกไป ชุมชน ทัศน์-ทัศน์-ทัศน์ จะมาประชุมกันพร้อมด้วยมิตรสหายจำนวนมาก เสียงในนิทรรศสถานจึงจอแจ แออัดด้วยผู้คน ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปอย่างอิสระ ปีนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เสียงดนตรี และการขับร้อง ได้รับเชิญให้เข้ามาสร้างสีสันในการเปิดงานเคียงคู่กับทัศนศิลป์ หวังอย่างยิ่งว่าประเพณีปฏิบัตินี้จะได้รับการสืบทอดและพัฒนาให้ยั่งยืนต่อๆไป

ความหมายของหัวข้อนิทรรศการ
ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร
ทัศน์ที่สอง คือ ทัศนศิลปิน
ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึก ที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ช่าวประชาสัมพันธ์ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Exhibition date: 
16 Jan 2020 - 09:00 to 28 Feb 2020 - 17:00