^ Back to Top

นิทรรศการ “โหมโรง : Prelude”

นิทรรศการ “โหมโรง : Prelude”

นิทรรศการ “โหมโรง : Prelude” ผลงานโดย พัฒนพงษ์ ทองติง (Patanapong Tongting) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “โหมโรง” (Prelude)
ศิลปิน พัฒนพงษ์ ทองติง (Patanapong Tongting)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พัฒนพงษ์ โทร 062-993-5149

แนวความคิด
ท่ามกลางตำนานความเชื่อหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ จากประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวรรษ สำหรับคนไทยนั้นเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน ได้เข้ามามีบทบาทและผสมผสานกับคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนรู้สึกเป็นเรื่องที่คุ้นชินใกล้ตัว จึงทำให้ตัวศิลปินเองได้สัมผัสจนเกิดความสนใจใคร่รู้ และมีแรงจูงใจในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้นจากทั้งวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ อีกทั้งยังมีผู้เป็นวีรบุรุษที่เป็นตำนานเล่าขานต่อกันมาจากยุคสมัยต่างๆ มากมาย ทำให้ศิลปินรู้สึกมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในการได้เรียนรู้อัตชีวประวัติ คติ ความเชื่อต่างๆ เหล่านั้นไปด้วย

นิทรรศการ “โหมโรง” เป็นการเปิดฉากผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากตำนานประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์จีน ตัวศิลปินได้เขียนภาพที่บอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมได้รับอารมณ์ความรู้สึกที่ลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้นกว่าการอ่านจากหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้มารับชมเกิดความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในภาพเป็นการกระตุ้นทางแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ตัวศิลปินเองพยายามทำงานชุดนี้ออกมา โดยเลือกเอาเรื่องราวของเทพปกรณัม ตำนาน นิทานเก่าแก่ และศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อของชาวจีน ผนวกกับมโนภาพและสิ่งใกล้ตัว ที่คิดว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่งานจิตรกรรมของคนไทยเท่าไหร่นัก ผสมผสานกับเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอยู่แล้ว เพราะอยากให้ผู้ที่ได้รับชมผลงาน ได้รู้ถึงแรงบันดาลใจ ที่ศิลปินจะสื่อออกมา แม้เป็นเพียงความเชื่อที่ซุกซ่อนในตำนานที่สืบต่อกันมาก็ตาม แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งในอารยธรรมโบราณของชาวจีนเช่นเดียวกัน และนี่จึงเป็นที่มาในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้

Among myths, beliefs or stories about important events from centuries of history. For Thai people Chinese culture have entered the role and combined with Thai people inevitably . I have the motivation to search for more information from both literature History, beliefs and legendary heroes from many different eras. These make me feel happy and inspired to learn the autobiography, and beliefs those too.

The exhibition “Prelude” is the opening of the works that convey stories from historical legends especially Chinese history. Paintings tells the story to the audience to get a deeper and more emotional feeling than reading from the book. In addition,
it also encourages those who have come to watch and are interested in learning about various stories. Painting is a way to stimulate historical knowledge too. I tried this work out by choosing the stories of myths, legends, old stories and art related to Chinese beliefs that is not yet widely seen in Thai painting .Combined with the subject that is thought to be already widely known. I wants those who are watching my painting got to know the inspiration that I will convey. Although it is only a myth that has been hidden in the legend ,but is also part of the ancient civilization of the Chinese people as well. And this is the origin of this exhibition.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
8 Feb 2020 - 10:00 to 25 Feb 2020 - 19:00